Adgang: Roller til Naturdatabasen og NaturAppl

Der er lavet to nye roller til indatering af Naturdata, som skal benyttes af Naturstyrelsen (NST) . Det skyldes, at der er forskel på, hvilke indsamlingsformål Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen kan indberette data med.

Fremover er det kun Miljøstyrelsen (MST) der skal benytte rollerne miljoe_natur_MC og miljoe_natur_konsulent_MC, som ellers tidligere har været gældende for både Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. Naturstyrelsen skal i stedet benytte superrollen miljoe_natur_nst og miljoe_natur_konsulent_nst.

I forbindelse med, at der er oprettet et nye administrationsmodul i NaturAppl, hvorfra myndighederne selv har mulighed for at slette, oprette og vedligeholde inventører, er der indført en ny rolle, som giver adgang til dette: miljoe_natur_naturdata_inventoer.

Alle kommunale brugere, har automatisk denne rolle som en del af superollen miljoe_natur_kom, og dermed mulighed for at administrere inventører, mens kun visse brugere hos Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen, som får tildelt rollen af deres central-administrator, har mulighed for at tilgå det nye administrationsmodul i NaturAppl.

Nedenfor ses en opdateret oversigt over de forskellige myndigheder/organisationers roller, der giver adgang til at redigere i data i Naturdatabasen.

rolleoversigt.PNG

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.