NaturAppl: Tilføj ny inventører i NaturAppl

Om administration af inventører

Med seneste version af NaturAppl (NaturAppl 3.0), er det nu muligt for myndigheders NaturAppl-brugere selv at tilføje, slette og administrere inventører indenfor egen organisation via. et administrationsmodul.

Alle kommunale brugere, der allerede har superrollen"miljoe_natur_kom", har automatisk mulighed for at administrere inventører, mens kun visse brugere hos Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen, som får tildelt rollen af deres central-administrator, har mulighed for at tilgå det nye administrationsmodul i NaturAppl. Hvis du har de rigtige rettigheder til at kunne administrere inventører, vil funktionen "Administrér inventører" være synlig i den øverste menubjælke, når du er logget ind i NaturAppl:

 

 Neden for er der lavet en trin for trin-guide til hvordan du tilføjer en ny inventør.

 

Trin for trin-guide

1.

Klik på "Administrér Inventører" for at åbne administrationsmodulet.

Her vises en liste over de inventører, som er registreret i din organisation, samt  hvilke andre organisationer de pågældende inventører  er registreret under.

2.

Klik på "Opret" for at tilføje en ny inventør

3.

Indtast for- og efternavn på inventøren du ønsker at oprette

I den øverste tabel under de felter, hvor du har indtastet navnet på den nye inventør "Verificér at inventøren ikke allerede findes hos [din myndighed]", ses alle inventører som er oprettet under den organisation du er logget ind med. Her kan du tjekke, om inventøren du er ved at oprette, allerede eksisterer.

I den nederste tabel ("Genbrug eksisterende inventør"), fremgår en række forslag til inventører, som allerede er oprettet i Naturdatabasen. Hvis den person du er ved at oprette allerede eksisterer, fordi vedkommende er oprettet hos en anden kommune, kan du vælge at tilføje personen til din organisation. På den måde undgås dobbeltoprettelse, og hver inventør kan altså genbruges på tværs af organisationer. 

 

4. 

Eftersom Peter Jensen ikke i forvejen eksisterer i Naturdatabasen, kan der i dette eksempel vælges "Fortsæt" for at oprette ham.

5.

Herefter kan du udfylde en række informationer om den nye inventør. Fx. under feltet "Alias" kan du skrive skrive inventørens fulde navn, eller noget andet sigende som kan bruges til at fremsøge vedkommende. 

Det kan være at der fandtes flere inventører med samme navn, eller hvis du har genbrugt en inventør, som er oprettet af en anden organisation, kan det være, at du ønsker at navnet skal fremgå anderledes i jeres organisation, end det navn vedkommende i første omgang er oprettet med.

 

 

Du har ligeledes mulighed for at tilføje en slutdato. Efter denne dato vil inventøren ikke længere fremgå som valgbar i indtastningsformularerne.

 

6.

Til slut trykker du på "Gem" og den nye inventør er nu oprettet i Naturdatabasen.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.