NaturAppl: Benyt NaturAppl når du er offline

Ved at hente offline kort, kan du, uden at du har adgang til internettet, inddatere dine data i NaturAppl.

For at kunne benytte kort i offline-mode i GIS-editoren når du opretter din aktivitet, skal du på forhånd have hentet de kortudsnit, du skal bruge ned på din enhed. Nedenfor er der lavet en Trin for trin-guide til hvordan du gør.

Trin for trin-guide

1.

For at downloade kortudsnittene skal du klikke på "Hent offline kort", som findes i den øverste menubjælke, når du er logget ind i NaturAppl.

Efter du har klikket "Hent offline kort" fremkommer et nyt vindue med et Danmarkskort, som er opdelt i en masse små firkanter. Her skal du vælge de område du ønsker at downloade, for at have adgang til dem, når du er offline. Du kan downloade baggrundskortet som basiskort eller som ortofoto. 

2.

Vælg hvilken korttype (basiskort eller ortofoto) øverst i venstre hjørne, som du ønsker at downloade.

 

3.

For at udvælge området du vil hente, kan du enten vælge en kommune fra drop-down menuen øverst i højre hjørne, eller klikke direkte på firkanterne i kortet.

Ved fx. at vælge Bornholm, markeres alle firkanterne som du skal hente for at hele kommunen er dækket:

 

4.

Klik herefter på "Opdater" for at downloade disse kortudsnit. Når NaturAppl er i gang med at downloade, farves områderne gule, og efterhånden som de enkelte områder bliver hentet ned bliver de grønne.

Her er der hentet 2 ud af 13:

Du kan sagtens lukke vinduet for at arbejde videre imens kortudsnittene hentes. 

I bunden af NaturAppl-vinduet kan du holde dig orienteret om, hvor langt du er kommet med dine downloads:

 

Hvis du henter ortofotos kan downloads tage flere minutter, da de filer der hentes er ret tunge. Til gengæld behøver du kun at hente filerne én gang for at have dem liggende til senere brug.

 

6.

 Når du skal indtegne din aktivitet når du er offline, kan du vælge "Offline kortvisning" i aktivitetsformularen:

Og de kortudsnit som du har hentet ned, kan benyttes som baggrundskort for indtegning. Opløsningen vil ikke være lige så høj for offline kortet, som for online kortet. Husk derfor at du altid kan redigere din geometri når du er har forbindelse til internettet igen, hvor du har har en bedre opløsning.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.