NaturAppl: Introduktion til GIS-editor i NaturAppl 3.0

Når du opretter en aktivitet i NaturAppl 3.0, kan du ikke længere oprette geometri i Arealeditering. I stedet kan du indtegne aktiviteten direkte i NaturAppls simple GIS-editor.

Når du opretter en aktivitet skal du som det første under "Lokalitet", angive geometri for den aktivitet du vil oprette. Her har du tre muligheder:

  1.  Benyt eksisterende GIS-filer ved at overføre en fil fra eget system
  2.  Kopier fra eksisterende sted i Naturdatabasen
  3.  Indsæt koordinat (kan kun benyttes til at angive et punkt)
  4.  Indtegn direkte i kortet via GIS-editoren

Herunder kan du se mere om indtegning af geometrier via den indbyggede GIS-editor. I billedet nedenfor er funktionerne nummereret, se under billedet for beskrivelse af de enkelte funktioner.

1. Vælg kortvisningsmode                                                                                                               Her kan du vælge imellem tre typer af visning:

Brug online kortvisning når du har forbindelse til internettet, mens du kan benytte offline kortvisning til at indtegne geometrier i felten, når du ikke har netværksforbindelse. Læs mere om offline kortet og hvordan du downloader de områder du skal bruge i denne guide.

Du kan vælge imellem alm. online visning, eller en visning hvor de beskyttede naturtyper vises sammen med dit valgte baggrundskort. Dette kan være en hjælp til at tegne efter, hvis du fx skal indtegne en besigtigelse af beskyttet natur.

Nedenfor er vist ortofoto uden og med beskyttede naturtyper som støttelag.

 

2. Vælg baggrundskort                                                                                                                    Her kan du vælge imellem ortofoto og basiskort (skærmkort) som baggrund.

3. Vælg en tegnefarve                                                                                                                   Her kan du vælge den farve du ønsker at benytte til at indtegne din aktivitet med.

4. Start indtegning af aktivitet                                                                                                        Når du er klar til at påbegynde din indtegning, starter du ved at vælge den type geometri du vil registrere. Der findes polygon, linje og punkt. Bemærk at kun de typer af geometri som er tilladt for den pågældende formular er synlige som valgmuligheder. I eksemplet nedenfor er kun punkt og polygon valgbare. Når du vælger at tegne din aktivitet som et polygon, kan du med det samme starte din tegning. Dobbeltklik for at afslutt. Der aktiveres tre funktioner, som er vist nedenfor.

5. Flyt kortudsnit                                                                                                                              For at flytte kortet kan du udover at panorere ved at flytte kortet med musen, også "hoppe" til et andet sted ved hjælp af knappen "Flyt". Det kan være en stor hjælp hvis du skal flytte kortet langt og fx benytter offline kortvisning, hvor du ikke har mulighed for at zoome lige så langt ud i kortet. Når du har trykket på "Flyt", kommer et Danmarkskort til syne, og her kan du vælge at gå til en nyt kortudsnit ved at klikke på et område i kortet og dernæst "Flyt":

6. GPS                                                                                                                                             Brug denne funktion til at zoome til din aktuelle position på kortet, når du benytter en bærbar enhed med GPS-funktionalitet i felten. På den måde kan du hurtigt indtegne aktiviteten i det område du befinder dig i.

7. Stednavn                                                                                                                                   Når du opretter en ny geometri, som ikke er en kopi af en tidligere indtegnet geometri (som du har hentet via. eksisterende sted), skal du give den indtegnede sted et navn. På den måde kan du lave tidsserier på fremtidige aktiviteter som har samme stedgeometri, og andre kan genbruge dit indtegnede sted, hvis der foretages aktiviteter på samme sted.

Du er nu færdig med at knytte geometri til din aktivitet, og kan gå videre i resten af formularen. 

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.