Naturdatabasen: Nye Naturtemanavne

I forbindelse med opgraderingen og omstruktureringen af Naturdatabasen, har flere af de gamle naturtemanavne ændret navn på Danmarks Arealinformation. Natur-temanavnene hedder nu det samme, som de gør i NaturAppl.

Nedestående table er en oversigt over hvad de gamle naturtemanavne har ændret navn til.

fx. er det gamle programnavn 'NOVANA-artsovervågning', blevet til 'Overvågning af fugle' og 'Overvågining af bilagsarter'

 

Gammelt temanavn Nyt tema- og programnavn Aktivitetstype, der tilknyttes fremadrettet Gammelt programnavn
Besigtigelse Besigtigelse (NaturAppl) Naturbesigtigelse (Arealinformation) §3 Besigtigelser (Alle naturtyper, 2010-) §3 besigtigelser
Besigtigelse (Staten) - inkluderes i Besigtigelser Fersk eng (2007-2009) - basisregistrering §3 besigtigelser
    Fersk eng (2007-2009) - udv. registrering §3 besigtigelser
    Hede (2007-2009) - basisregistrering §3 besigtigelser
    Hede (2007-2009) - udv. registrering §3 besigtigelser
    Klit (2007-2009) - basisregistrering §3 besigtigelser
    Klit (2007-2009) - udv. registrering §3 besigtigelser
    Mose (2007-2009) - basisregistrering §3 besigtigelser
    Mose (2007-2009) - udv. registrering §3 besigtigelser
    Overdrev (2007-2009) - basisregistrering §3 besigtigelser
    Overdrev (2007-2009) - udv. registrering §3 besigtigelser
    Strandeng (2007-2009) - basisregistrering §3 besigtigelser
    Strandeng (2007-2009) - udv. registrering §3 besigtigelser
    Vandhul (2007-2009) - basisregistrering §3 besigtigelser
    Vandhul (2007-2009) - udv. registrering §3 besigtigelser
    Ikke en §3 naturtype (2007-2009) - basisregistrering §3 besigtigelser
    Ikke en §3 naturtype (2007-2009) - udv. registrering §3 besigtigelser
    Tidl. Amtslige data (t.o.m. 2006) §3 besigtigelser
    Statslige §3 Besigtigelser §3 besigtigelser
    DMU besigtigelse, Fersk eng - basisregistrering Andre data
    DMU besigtigelse, Fersk eng - udv. registrering Andre data
    DMU besigtigelse, Hede - basisregistrering Andre data
    DMU besigtigelse, Hede - udv. registrering Andre data
    DMU besigtigelse, Ikke en §3 naturtype - basisregistrering Andre data
    DMU besigtigelse, Ikke en §3 naturtype - udv. registrering Andre data
    DMU besigtigelse, Klit - basisregistrering Andre data
    DMU besigtigelse, Klit - udv. registrering Andre data
    DMU besigtigelse, Mose - basisregistrering Andre data
    DMU besigtigelse, Mose - udv. registrering Andre data
    DMU besigtigelse, Overdrev - basisregistrering Andre data
    DMU besigtigelse, Overdrev - udv. registrering Andre data
    DMU besigtigelse, Strandeng - basisregistrering Andre data
    DMU besigtigelse, Strandeng - udv. registrering Andre data
    DMU besigtigelse, Vandhul - basisregistrering Andre data
    DMU besigtigelse, Vandhul - udv. registrering Andre data
DEVANO kortlægning Kortlægning af naturtyper Skovnaturtyper (2016-) Devano kortlægning
DEVANO dokumentation - inkluderes i Kortlægning af naturtyper Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-) Devano kortlægning
    Lysåbne naturtyper - dok. felt Devano kortlægning
    Lysåbne naturtyper - strukturanalyse Devano kortlægning
    Terrestriske habitatnaturtyper (-2010) Devano kortlægning
    Terrestriske habitatnaturtyper (2011-2015) Devano kortlægning
    Skov-naturtyper - dok. felt (15 m) Devano kortlægning
    Skov-naturtyper - dok. felt (5 m) Devano kortlægning
    Skov-naturtyper - strukturanalyse Devano kortlægning
    Sø-naturtyper (-2010) Devano kortlægning
    Sø-naturtyper (2011-) Devano kortlægning
    Nitrofile bræmmer (6430) Devano kortlægning
    Vandløb med tidvis blottet mudder (3270) Devano kortlægning
    Vandløb med vandplanter (3260) Devano kortlægning
    Naturtypebestemmelse og tilstandsvurdering, søer <5 ha Devano kortlægning
    Småbiotoper (2007) Andre data
    Småbiotoper (2013) Andre data
DEVANO kortlægning Kortlægning af levesteder Blank seglmos Kortlægning af levesteder
DEVANO dokumentation - inkluderes i Kortlægning af levesteder Engryle og brushane Kortlægning af levesteder
    Eremit Kortlægning af levesteder
    Gul stenbræk Kortlægning af levesteder
    Hedepletvinge Kortlægning af levesteder
    Mygblomst Kortlægning af levesteder
    Tinksmed Kortlægning af levesteder
    Vandhulsarter Kortlægning af levesteder
Fugleovervågning Overvågning af fugle Novana, Fældefugletælling 2006 Andre data
    Novana, Gæs og gulnæbbede svaner Andre data
    Novana, Midvintertælling 2004 Andre data
    Novana, Midvintertælling 2008 Andre data
    Novana, Vadefugle Andre data
    Novana, Vadehavet, Trækfugle Andre data
    DOF fugledata Andre data
    Blå kærhøg, artsovervågning (-2011) Novana artsovervågning
    Blå kærhøg, artsovervågning (2012-) Novana artsovervågning
    Bramgås, artsovervågning Novana artsovervågning
    Brushane, artsovervågning (-2011) - basisoplysninger Novana artsovervågning
    Brushane, artsovervågning (-2011) - varslende hunner Novana artsovervågning
    Brushane, artsovervågning (2012-) Novana artsovervågning
    Dværgmåge, artsovervågning (-2011) Novana artsovervågning
    Dværgmåge, artsovervågning (2012-) Novana artsovervågning
    Dværgterne, artsovervågning (2004-2008) Novana artsovervågning
    Dværgterne, artsovervågning (2009-2011) Novana artsovervågning
    Dværgterne, artsovervågning (2012-) Novana artsovervågning
    Engryle, artsovervågning (2012-) Novana artsovervågning
    Engsnarre, artsovervågning Novana artsovervågning
    Fiskeørn, artsovervågning Novana artsovervågning
    Fjordterne, artsovervågning (-2011) Novana artsovervågning
    Fjordterne, artsovervågning (2012-) Novana artsovervågning
    Havterne, artsovervågning (-2011) Novana artsovervågning
    Havterne, artsovervågning (2012-) Novana artsovervågning
    Havørn, artsovervågning Novana artsovervågning
    Hedehøg, artsovervågning (-2011) Novana artsovervågning
    Hedehøg, artsovervågning (2012-) Novana artsovervågning
    Hedepletvinge, artsovervågning (-2011) - August-september Novana artsovervågning
    Hedepletvinge, artsovervågning (-2011) - Maj-juni Novana artsovervågning
    Hedepletvinge, artsovervågning (2012-) Novana artsovervågning
    Hjejle, artsovervågning (-2010) - basisoplysninger Novana artsovervågning
    Hjejle, artsovervågning (-2010) - ynglepar Novana artsovervågning
    Hjejle, artsovervågning (2011) Novana artsovervågning
    Hjejle, artsovervågning (2012-) Novana artsovervågning
    Hvid stork, artsovervågning (-2011) Novana artsovervågning
    Hvid stork, artsovervågning (2012-) Novana artsovervågning
    Hvidbrystet præstekrave, artsovervågning (-2011) Novana artsovervågning
    Hvidbrystet præstekrave, artsovervågning (2012-) Novana artsovervågning
    Klyde, artsovervågning (-2012) Novana artsovervågning
    Klyde, artsovervågning (2013-) Novana artsovervågning
    Kongeørn, artsovervågning Novana artsovervågning
    Markpiber, artsovervågning (-2012) Novana artsovervågning
    Markpiber, artsovervågning (2013-) Novana artsovervågning
    Mosehornugle, artsovervågning (-2012) Novana artsovervågning
    Mosehornugle, artsovervågning (2013-) Novana artsovervågning
    Nordisk lappedykker, artsovervågning (-2011) Novana artsovervågning
    Nordisk lappedykker, artsovervågning (2012-) Novana artsovervågning
    Perleugle, artsovervågning (-2011) Novana artsovervågning
    Perleugle, artsovervågning (2012-) Novana artsovervågning
    Plettet rørvagtel, artsovervågning (-2011) Novana artsovervågning
    Plettet rørvagtel, artsovervågning (2012-) Novana artsovervågning
    Rød glente, artsovervågning Novana artsovervågning
    Rørdrum, artsovervågning (-2012) Novana artsovervågning
    Rørdrum, artsovervågning (2013-) Novana artsovervågning
    Sandterne, artsovervågning (-2011) Novana artsovervågning
    Sandterne, artsovervågning (2012-) Novana artsovervågning
    Sangsvane, artsovervågning (-2011) Novana artsovervågning
    Sangsvane, artsovervågning (2012-) Novana artsovervågning
    Skestork, artsovervågning (-2013) Novana artsovervågning
    Skestork, artsovervågning (2014-) Novana artsovervågning
    Sort stork, artsovervågning (-2011) Novana artsovervågning
    Sort stork, artsovervågning (2012-) Novana artsovervågning
    Sorthovedet måge, artsovervågning (-2011) Novana artsovervågning
    Sorthovedet måge, artsovervågning (2012-) Novana artsovervågning
    Sortplettet blåfugl, artsovervågning Novana artsovervågning
    Sortterne, artsovervågning (-2011) Novana artsovervågning
    Sortterne, artsovervågning (2012-) Novana artsovervågning
    Splitterne, artsovervågning (-2011) Novana artsovervågning
    Splitterne, artsovervågning (2012-) Novana artsovervågning
    Tinksmed, artsovervågning (-2010) - basisoplysninger Novana artsovervågning
    Tinksmed, artsovervågning (-2010) - ynglepar Novana artsovervågning
    Tinksmed, artsovervågning (2011-2012) Novana artsovervågning
    Tinksmed, artsovervågning (2013-) Novana artsovervågning
    Trane, artsovervågning (-2013) Novana artsovervågning
    Trane, artsovervågning (2014-) Novana artsovervågning
    Vandrefalk, artsovervågning Novana artsovervågning
    Almindelig ryle, artsovervågning (-2011) - basisoplysninger  
    Almindelig ryle, artsovervågning (-2011) - varslende hunner  
NOVANA artsovervågning Overvågning af bilagsarter mm. Birkemus, artsovervågning Novana artsovervågning
    Blank seglmos, artsovervågning (-2011) Novana artsovervågning
    Blank seglmos, artsovervågning (2012-) Novana artsovervågning
    Enkelt månerude, artsovervågning (-2011) Novana artsovervågning
    Enkelt månerude, artsovervågning (2012-) Novana artsovervågning
    Eremit, artsovervågning (-2011) Novana artsovervågning
    Eremit, artsovervågning (2012-) Novana artsovervågning
    Flagermus, artsovervågning (-2010) Novana artsovervågning
    Flagermus, artsovervågning (2011-) Novana artsovervågning
    Fruesko, artsovervågning (-2010) Novana artsovervågning
    Fruesko, artsovervågning (2011-) Novana artsovervågning
    Grøn buxbaumia, artsovervågning (-2010) Novana artsovervågning
    Grøn buxbaumia, artsovervågning (2011-) Novana artsovervågning
    Gul stenbræk, artsovervågning (-2010) Novana artsovervågning
    Gul stenbræk, artsovervågning (2011-) Novana artsovervågning
    Guldsmede, artsovervågning (2011-) Novana artsovervågning
    Grøn kølleguldsmed, artsovervågning (-2010) Novana artsovervågning
    Grøn mosaikguldsmed, artsovervågning (-2010) Novana artsovervågning
    Stor kærguldsmed, artsovervågning (-2010) Novana artsovervågning
    Hasselmus, artsovervågning Novana artsovervågning
    Karplanter (ansvarsarter), artsovervågning Novana artsovervågning
    Liden najade, artsovervågning Novana artsovervågning
    Markfirben, artsovervågning (-2013) Novana artsovervågning
    Markfirben, artsovervågning (2014-) Novana artsovervågning
    Mygblomst, artsovervågning (-2011) Novana artsovervågning
    Mygblomst, artsovervågning (2012-) Novana artsovervågning
    Natsommerfugle, artsovervågning (-2012) Novana artsovervågning
    Natsommerfugle, artsovervågning (2013-) Novana artsovervågning
    Odder, artsovervågning Novana artsovervågning
    Padder, artsovervågning (-2010) Novana artsovervågning
    Padder, artsovervågning (2011-) Novana artsovervågning
    Stellas mosskorpion, artsovervågning (-2011) Novana artsovervågning
    Stellas mosskorpion, artsovervågning (2012-) Novana artsovervågning
    Tykskallet malermusling, artsovervågning Novana artsovervågning
    Vandkalve, artsovervågning (-2010) - fund- og levestedsoplysninger Novana artsovervågning
    Vandkalve, artsovervågning (-2010) - udsætning af fælder Novana artsovervågning
    Vandkalve, artsovervågning (2011-) Novana artsovervågning
    Vindelsnegle, artsovervågning (2012-) Novana artsovervågning
    Vertigo-snegle, artsovervågning (-2011) Novana artsovervågning
    Maj- og stavsild, artsovervågning Novana artsovervågning
    Flodperlemusling, artsovervågning Novana artsovervågning
    Dyndsmerling, artsovervågning Novana artsovervågning
    Marsvin, artsovervågning Novana artsovervågning
    Sæler, artsovervågning Novana artsovervågning
    Klokkefrø, artsovervågning (2004-2006) - 1. besøg (kvækkende hanner maj-juni)  
    Klokkefrø, artsovervågning (2004-2006) - 2. besøg (kvækkende hanner maj-juni)  
    Klokkefrø, artsovervågning (2004-2006) - 3. besøg (nyforvandlede frøer august)  
    Klokkefrø, artsovervågning (2004-2006) - Basisoplysninger  
    Klokkefrø, artsovervågning (2007-2011)  
    Klokkefrø, artsovervågning (2012-)  
    Lampretter, artsovervågning  
    Pigsmerling, artsovervågning  
NOVANA stationer Overvågning af naturtyper Overvågning af lysåbne naturtyper (2011 + 2012-) Novana naturtypeovervågning
NOVANA prøvefelter - inkluderes i Overvågning af naturtyper Overvågning af skovnaturtyper (2011-) Novana naturtypeovervågning
    Naturtype overvågning (ekstensiv), lab. analyser af prøver (2004-2006) Novana naturtypeovervågning
    Naturtype overvågning (intensiv), lab. analyser af prøver (2004-2006) Novana naturtypeovervågning
    Naturtype overvågning, ekstensiv prøvefelt (2004-2006) Novana naturtypeovervågning
    Naturtypeovervågning, ekstensiv (2007-2010) - lab. analyser af prøver Novana naturtypeovervågning
    Naturtypeovervågning, ekstensiv (2007-2010) - prøvefelt Novana naturtypeovervågning
    Naturtypeovervågning, ekstensiv (2007-2010) - station Novana naturtypeovervågning
    Naturtypeovervågning, ekstensiv station (2004-2006) Novana naturtypeovervågning
    Naturtypeovervågning, intensiv (2007-2010) - intensiv prøvefelt Novana naturtypeovervågning
    Naturtypeovervågning, intensiv (2007-2010) - lab. analyser af prøver Novana naturtypeovervågning
    Naturtypeovervågning, intensiv (2007-2010) - station Novana naturtypeovervågning
    Naturtypeovervågning, intensiv prøvefelt (2004-2006) Novana naturtypeovervågning
    Naturtypeovervågning, intensiv station (2004-2006) Novana naturtypeovervågning
    Overvågning af skovnaturtyper (2007-2010) - lab. analyser af prøver Novana naturtypeovervågning
    Overvågning af skovnaturtyper (2007-2010) - prøvefelt Novana naturtypeovervågning
    Overvågning af skovnaturtyper (2007-2010) - station Novana naturtypeovervågning
    Naturtypeovervågning, kar. Kat-II arter Novana naturtypeovervågning
    Vandløb med tidvis blottet mudder (3270) - Kontrolovervågning Novana naturtypeovervågning
    Bræmmer med høje urter langs vandløb (6430) - Kontrolovervågning Novana naturtypeovervågning
    Stationsudpegning uden for habitatområder - terrestrisk Novana naturtypeovervågning
    Ekstensiv undersøgelse og tilstandsvurdering af kystlaguner Novana naturtypeovervågning
Artsfund Generelle artsfund Artsfund Andre data
Naturregistreringer (VVM o.a.) - inkluderes i øvrige temaer/programmer alt efter aktivtetstype - Alle - Alle

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.