SOAP-service - snitfladeinformation (Arealinfo)

SOAP-snitfladen til integration af 3. parts redigering ligger i testmiljøet. SOAP- servicen overholder overordnet snitflade-specifikation. FInd ud af mere om webservices til Danmarks Miljøportal her: Specifikation af Web services til Danmarks Miljøportal

OBS! Der er to afvigelser fra ”Specifikation af Web Services til Danmarks Miljø Portal” (den rigtige Webservice) i redigeringsservicen:

  • Regel 3.2.2c: En service SKAL bygges over en model med udgangspunkt i Forretningsservices og Forretningsobjekter.
    Kommentar: Servicen bliver bygget med udgangspunkt i, at udvekslingsformatet er GML, og den lægger sig tæt op ad den underliggende datamodel. Det primære formål med servicen er, at gøre det muligt, at redigere geografiske data gennem GIS desktop værktøjer.
  • Regel 4.4.3a: Metoder til både xml streng og objektstruktur skal understøttes
    Kommentar: Der vil ikke være en metode der anvender en objektstruktur. For at lette anvendelsen af GML i desktop-klienter kan GML udpakkes uden at parse det og kalde objektstrukturen.


Grunden til at DMP har valgt disse ændringer er:

  • Servicen baseret på den fremlagte metode ligner meget den version som bruges nu, dog med en del forbedringer.
  • Det vil give parterne unødigt store tilpasningsomkostninger ift. at få deres løsninger til at fungere imod en objekt-baseret forretningsservice, hvis det overhovedet kan lade sig gøre.
  • GIS området er meget specifikt baseret omkring transporten af GML og specifik anvendelse af GML, hvilket gør servicen fagområde-specifik.
  • Det er vurderingen, at der i regi af de internationale standardiseringsorganer på sigt vil komme en standardiseret ”best practice” for netop denne type services og derfor venter DMP på denne standard, før man vil udstille ”den rigtig webservice”.
Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.