PULS: Nedlæggelse af udløb i PULS

PULS understøtter ikke sletning af data, fordi det er et krav at historiske data, herunder migreringer, er tilgængelige. Danmarks Miljøportal kan derfor ikke tilbyde generel sletning af data i PULS.

PULS understøtter i slutningen af 2013 deaktivering af bl.a. en RBU. Denne deaktivering har alene til formål, at man kan fjerne umiddelbare fejloprettelser i brugergrænsefladen. Deaktivering af RBU med underliggende registreringer på f.eks. et målested vil fortsat ikke være muligt.

Forbedring af datakvaliteten på migrerede RBUer, målesteder skal ske ved at nye indberetninger opdaterer eksisterende værdier fra migreringen. I brugergrænsefladen sker det ved overskrivning, mens det i forhold til indberetning med trediepartsprodukter (Orbicon/OPUS og EnviDan/GIDAS) er et krav, at overførte data kan mappes op mod eksisterende RBUer, målesteder mm. i PULS.
OBS!
Det påhviler altså 3. parts leverandøren, at nye data overføres med ”nøgler” til eksisterende registreringer i PULS (med mindre der er tale om tilkomne RBUer og/eller målesteder). Af samme grund tilbyder PULS, at trediepartsleverandøren kan hente de fornødne nøgler fra PULS via en WEB-service.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.