PULS: Rettigheder til PULS

Denne artikel omhandler de forskellige aktørers rettigheder i PULS og hvordan der kobles rettigheder til et givent cvr i PULS.


CVR-nummer for punktkildens ejer sammenholdes med rettighederne og det CVR-nummer, brugeren er logget ind med (tilknyttet via ADFS), og er relevant for stort set alle data.

I enkelte tilfælde afviges fra ovenstående generelle datarettigheder:
• Resultater (= Pointsample-produkter, Stanlab-produkter og produktkvalitet) valideres med rekvirentens CVR-nummer, ikke med ejerens CVR-nummer.
• Udvalgslister valideres med specielt angivet CVR-nummer (brugerens eget) på selve udvalgslisten.
• Kloak- og hovedoplande valideres som om det er en RBU med CVR-nummer 999999999 (9 ni-taller), og kræver således i praksis adgang på kommuneniveau.
• Konfigurationsparametre valideres med niveau 1-navn angivet i punktkildetypefeltet, f.eks. ”Foderindhold”.

 

ROLLER OG RETTIGHEDER TIL PULS:

Til PULS findes der forskellige roller med tilhørende rettigheder til de forskellige aktører i PULS.
Det er følgende aktører og rollenavne:

1. Sagsbehandler i kommune: miljoe_punktkilder_fagmedarbejder_kommune
2. Fagmedarbejder i virksomhed / forsyning / dambrug: miljoe_punktkilder_fagmedarbejder_virksomhed
3. Medarbejder i laboratoriet: miljoe_punktkilder_analyseresultater_laboratorium
4. Sagsbehandler i Naturstyrelsen: miljoe_punktkilder_fagmedarbejder_nst
5. Sagsbehandler i Miljøstyrelsen: miljoe_punktkilder_fagmedarbejder_mst
6. Sagsbehandler i fagdatacentret, NST: miljoe_punktkilder_fagdatacenter_nst
7. Offentligheden: miljoe_punktkilder_offdata_offentligheden

Efterfølgende kan du læse hvilke rettigheder de enkelte roller giver indeholder. Nogle af de mest anvendte aktioner er fremhævet med rødt.
Ønsker du en oversigt i PDF over disse roller og de rettigheder de giver, så klik her: Oprettelse af nye brugere i PULS

1. Sagsbehandler i kommune kan:

 • Læse alle offentligt tilgængelige dataområder undtagen prøver,analyser og feltmålinger.
 • Læse godkendte prøver, måle- og analyseresultater for offentligt og privatejede punktkilder.
 • Redigere stamdatafor egne punktkilder (ejet af samme cvr nummer som brugeren) og for kommunalt regulerede punktkilder(beliggende i brugerens kommune).
 • Vedligeholde prøver, måle-og analyseresultater med undersøgelsesformål "Egenkontrol", hvor brugeren selv er rekvirent og undersøgelsesformål "Tilsyn" for kommunaltregulerede punktkilder.
 • Godkende/forkaste prøver, måle-og analyseresultater, der er rekvireret af eget cvr nummer. 
 • Vedligeholde egne (baseret på brugerens cvr nummer) punktkildeudvalgslister.
 • Redigere vilkår/retsgrundlag/udledningstilladelse for kommunalt regulerede punktkilder(beliggende i brugers kommune) og for forsyningsejede Punktkilder(beliggende i brugers kommune).
 • skrive tilsynsdata for forsyningsejede punktkilder og for kommunalt regulerede punktkilder(beliggende i brugers kommune)
 • foretage beregninger.
 • vedligeholde fravalg fra kontrolberegning for kommunalt regulerede punktkilder.
 • vedligeholde alle erfarings-og enhedstal.

2. Fagmedarbejder i virksomhed/forsyning/dambrug kan:

 • læse alle offentligt tilgængelige dataområder undtagen prøver, analyser og feltmålinger.
 • læse godkendte prøver, måle- og analyseresultater for offentligtejede punktkilder.
 • redigere stamdata for egne punktkilder(ejet af samme cvr nummer som brugeren).
 • vedligeholde prøver, måle-og analyseresultater, med undersøgelsesformål "Egenkontrol", hvor bruger selv er rekvirent.
 • godkende/forkaste prøver, måle-og analyseresultater der er rekvireret med brugers Cvr nummer.
 • vedligeholde egne (baseret på cvr) punktkildeudvalgslister.
 • foretage beregninger for egne punktkilder(ejet af samme cvr som bruger)

 3. Medarbejder i laboratoriet/analysefirma kan:

 • Læse alle offentligt tilgængelige dataområder undtagen prøver, analyser og feltmålinger.
 • Læse godkendte prøver, måle-og analyseresultater for offentligt ejede punktkilder.
 • vedligeholde prøver, måle-og analyseresultater for alle punktkilder.
 • godkende/forkaste prøver, måle-og analyseresultater, der er rekvireret af eget cvr nummer.
 • vedligeholde egne(baseret på brugerens cvr nummer) punktkildeudvalgslister.

4. Sagsbehandler i naturstyrelsen kan: 

 • læse alle offentligt tilgængelige dataområder undtagen prøver, analyser og feltmålinger.
 • læse godkendte prøver, måle-og analyseresultater for offentligt og privatejede punktkilder.
 • redigere stamdata for egne punktkilder(ejet af samme cvr nummer som bruger).
 • vedligeholde prøver, måle-og analyseresultater med undersøgelsesformål "egenkontrol", hvor brugeren selv er rekvirent og undersøgelsesformål "tilsyn" for forsyningsejede punktkilder.
 • godkende/forkaste prøver, måle-og analyseresultater med undersøgelsesformål "overvågning".
 • vedligeholde egen(baseret på brugerens cvr nummer) punktkildeudvalgsliste.
 • skrive tilsynsdata for forsyningsejede punktkilder og for kommunalt regulerede punktkilder.
 • foretage beregninger.
 • vedligeholde fravalg fra udledningsberegning for alle punktkilder og fra kontrolberegning for forsyningsejede punktkilder.
 • vedligeholde alle erfarings-og enhedstal.

5. sagsbehandler i miljøstyrelsen kan:

 • læse alle offentligt tilgængelige dataområder undtagen prøver, analyser og feltmålinger.
 • læse godkendte prøver, måle-og analyseresultater for offentligt og privatejede punktkilder.
 • redigere stamdata for egne punktkilder(ejet af samme cvr nummer som bruger).
 • redigere stamdata for statsligt regulerede punktkilder(industrielle renseanlæg).
 • vedligeholde prøver, måle-og analyseresultater med undersøgelsesformål "egenkontrol", hvor brugeren selv er rekvirent og undersøgelsesformål "tilsyn" for statsligt regulerede punktkilder(industrielle renseanlæg).
 • godkende/forkaste prøver, måle-og analyseresultater, der er rekvireret af eget cvr nummer.
 • vedligeholde egne(baseret på brugers cvr nummer) punktkildeudvalgslister.
 • redigere vilkår/retsgrundlag for statsligt regulerede punktkilder(industrielle renseanlæg)
 • vedligeholde fravalg fra kontrolberegning for punktkilder reguleret af Miljøstyrelsen.
 • vedligeholde alle erfarings- og enhedstal.

6. sagsbehandler i fagdatacentret, naturstyrelsen kan:

 • læse alle offentligt tilgængelige dataområder undtagen prøver, analyser og feltmålinger.
 • læse prøver, måle-og analyseresultater for alle punktkilder.
 • redigere stamdata for egne punktkilder(ejet af samme cvr nummer som bruger) og for kommunal regulerede punktkilder.
 • vedligeholde prøver, måle-og analyseresultater med undersøgelsesformål "egenkontrol", hvor brugeren selv er rekvirent.
 • vedligeholde prøver, måle- og analyseresultater med undersøgelsesformål "overvågning".
 • godkende/forkaste prøve, måle-og analyseresultater, der er rekvireret af eget cvr nummer.
 • vedligeholde egne(baseret på brugers cvr nummer) punktkildeudvalgslister.
 • skrive tilsynsdata for forsyningsejede punktkilder.
 • foretage beregninger.
 • låse beregninger og låse beregninger op.
 • vedligeholde fravalg fra udledningsberegning for alle punktkilder og fra kontrolberegning for forsyningsejede punktkilder.
 • vedligeholde alle erfarings-og enhedstal.

7. Offentlighed/borger kan:

 • læse alle offentligt tilgængelige dataområder undtagen prøver, analyser og feltmålinger.
 • læse godkendte prøver, måle-oganalyseresultater for offentligt ejede punktkilder.

 

 

 

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.