PULS: Indberetning af årsvandmængde, indsivning og industribelastning på renseanlæg

Denne artikel forklarer, hvordan du kan indberette følgende for renseanlæg:

(de to første trin i de følgende trin for trin-guides er ens)

 

Trin for trin-guide til indberetning af årsvandmængde

1) Åbn PULS Basis og gå til fanen "Grunddata" og fremsøg en punktkilde. Vælg årstal og "Feltmåling".

 
 
2) Vælg herefter "Ny Feltmåling".
 
3) Udfyld herefter:
Start dato = 01-01-20xx
Slut dato = 31-12-20xx

 
 
4) Find målested på fremsøgte renseanlæg (skal være afløb). 
Undersøgelsesformål = 1
Du kan med fordel bruge combo-knappen, vist ved blå firkant nedenfor.
 
combo-knappen1.PNG

Her har du mulighed for at søge på enten målestedets navn eller målestedets identifikator.

combo-knappen2.PNG

 

5) Når du har fundet det aktuelle målested trykke du på ”vælg”, hvorefter navnet vil fremgå af feltet ”målested”.

 

HUSK CVR på både rekvirent og udfører (hvis den der udfylder skal kunne rette i data, skal det være eget CVR-nummer).
 
Tryk "Gem".
 
6) Dernæst skal du vælge "Tilføj måleresultat".
 
 
7) Udfyld:
Målt dato = 31-12-20xx
Parameter = 1155 (vandføring)
Måleenhed = 56 (m3/år)
Resultat (Målt vandmængde i alt det pågældende år)
Efter dette trykkes "Gem".
 
HUSK at validere!
 
 

Trin for trin-guide for indsivning

 
1) Åbn PULS Basis og gå til fanen "Grunddata" og fremsøg en punktkilde. Vælg årstal og "Feltmåling" (se ovenfor).
 
2) Vælg herefter "Ny feltmåling"
 
3) Udfyld herefter:
Start dato = 01-01-20xx
Slut dato= 31-12-20xx

Find Målested på fremsøgte renseanlæg (Skal være indløb)
Undersøgelsesformål = 1

HUSK CVR på både rekvirent og udfører (hvis den der udfylder skal kunne rette i data, skal det være eget CVR-nummer)

Tryk "Gem"

4) Dernæst skal du vælge "Tilføj Måleresultat"

5) Udfyld:
Målt dato = 31-12-20xx
Parameter = 1546 (Indsivning)
Måleenhed = 56 (m3/år)
Resultat (Målt indsivning i alt det pågældende år. Hvis der reelt sker udsivning, skal resultatet være negativt)

Efter dette trykkes "Gem"

 

 

Trin for trin-guide for industribelastning

1) Åbn PULS Basis og gå til fanen "Grunddata" og fremsøg en punktkilde. Vælg herunder årstal og "Feltmåling” (se ovenfor).

2) Vælg herefter "Ny Feltmåling"

3) Udfyld herefter:

Start dato = 01-01-20xx
Slut dato = 31-12-20xx

Find Målested på fremsøgte renseanlæg (Skal være indløb)
Undersøgelsesformål = 1

HUSK CVR på både rekvirent og udfører (hvis den der udfylder skal kunne rette i data, skal det være eget CVR-nummer)

Tryk "Gem"

4) Dernæst skal du vælge "Tilføj Måleresultat"

5) Udfyld:
Målt dato = 31-12-20xx
Parameter = 1547 (Industribelastning)
Måleenhed = 103 (PE)*
Resultat (Målt/beregnet belastning fra industriudledning i alt det pågældende år)

Efter dette trykkes "Gem"

*Industribelastningen kan beregnes på baggrund af organisk stof eller anden relevant parameter – se Teknisk Anvisning for Renseanlæg nedenfor.

 

Læs mere
Teknisk anvisning for punktkilder – renseanlæg

 
 
Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.