PULS: Generel information om Login, film og anden vejledning

Denne artikel beskæftiger sig med login, film og vejledning til punktkilde-udledningsystemet, PULS.

Kort om PULS: 

På punktkildeområdet skal kommuner, Miljøministeriet, anlægsejere og analyselaboratorier indberette data om spildevand, regnbetingede udløb og dambrug/akvakultur i forbindelse med tilsyn omkring udledninger fra renseanlæg, industri, dambrug mm. til det åbne vand.​

Data om punktkilder er i dag samlet i databasen PULS (PunktUdLedningsSystem). Kommuner, Miljøministeriet, anlægsejere og analyselaboratorier indberetter og godkender punktkildedata til PULS i forbindelse med fx tilsyn, tilladelser og overvågningsprogrammer. Af Dataansvarsaftalen bilag 4 (punktkilder) fremgår hvem, som er ansvarlige for vedligeholdelse og inddatering af punktkildedata.

Hvordan man logger ind i PULS:

Danmarks miljøportal administrerer adgangen til dette fagsystem og det er derfor en god ide at orientere sig om de roller og regler for cvr som er beskrevet i en anden af vores artikler og som kan findes her.

 

Myndigheder og laboratorier skal logge ind på PULS her: https://puls.miljoeportal.dk/

Forsyningsselskaber og andre virksomheder skal logge ind på PULS her: https://virksomhed-puls.miljoeportal.dk/

BEMÆRK: Forsyninger skal logge på med virksomhedsNemID/nøglefil som kan skaffes via NemID. der vil de have de rette roller/rettigheder med sig når de logger på systemet.

Er de følgende film ikke helt nok? så kig i vores generelle PULS vejledning  og du kan sende os en anmodning til support.

Vejledning til funktioner i PULS kan findes som vedhæftet fil i denne artikel og vi laver også gerne vejledende film til PULS, se fx disse:

 

 

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.