Arealeditering: Tilføj eget GIS lag til Arealinformation

Du kan i Danmarks arealinformation tilføje et eget GIS-lag - både til visning og til brug i redigeringen (Kopier objekt).

 

Kopier objekter

I dette afsnit beskrives, hvordan du kan bruge et objekt fra et andet lag (som du måske ikke har redigeringsrettigheder til), til at oprette et nyt objekt som præcist følger grænserne for den første. For eksempel: Du vil oprette en besigtigelse, som dækker det samme område som et objekt fra laget ”Beskyttet natur (§3)”.

Til dette skal du bruge værktøjet ”Kopier objekt”, som bliver aktivt, når du har valgt et redigeringslag og tændt et tema, der skal kopieres fra.

 

 

Klikker du på værktøjet ”Kopier objekt” og derefter på et objekt i kortet, så bliver det (eller de) valgte objekt(er) vist i en liste til venstre for kortet. Ved at klikke på objekt-navnet til venstre i listen, udvælges objektet.

.

Det valgte objekt er nu markeret i en lysegrøn ramme i listen og med gult på kortet. Herefter klikker du på knappen ”Kopier objekt”, som findes nederst i listen.

Der åbnes nu et vindue, hvor du skal indtaste attributter til objektet. Er der en lille sort pil ud for en attribut, betyder det, at du kan åbne en drop down-menu og vælge en attribut på listen. Efter indtastning klikker du på ”Ok” og bagefter på ”Gem”.

 

På denne måde kan du tegne en besigtigelsesflade, som præcist følger grænsen af §3-området. Du kan bruge den samme metode, hvis du vil tilføje et objekt, som følger en matrikelgrænse.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.