Arealeditering: Værktøjer "Omform","Foren" og "Klip"

I stedet for at ændre et objekt ved at trække i knækpunkterne, kan det også ændres ved hjælp af værktøjerne ”Klip”, ”Omform” eller ”Foren” fra værktøjsgruppen "Rette i data".

 

Forén

Har du udvalgt to objekter, kan du forene dem til ét. Værktøjet "Foren" skaber et nyt objekt ud fra to eksisterende. Der bliver taget attributter med fra det første af de oprindelige objekter, du klikker på. De oprindelige objekter bliver historiske.

   

Omform

Vælger du et objekt, kan du skære et stykke ud eller tilføje noget ved at bruge værktøjet ”Omform”. 

Klikker du først inde i et eksisterende objekt (1), bagefter udenfor (2) og til sidst inde igen (3), bliver der tilføjet et areal.

 

Starter og slutter du udenfor, så bliver der skåret ud.

Afslut omformning ved dobbeltklik. 

 

Klip

Først skal du bruge ”Vælg”, og derefter kan du fx klippe objektet i to stykker langs en linje, du tegner. Du afslutter en linje ved at dobbeltklikke. Klik på ”Gem”, når du har klippet.

Værktøjet "Klip" fungerer på den måde, at det klipper et polygon i to, og en af dem får et nyt objekt-id, mens det andet bibeholder objekt_ID’et og kun får nyt versions_ID. Selvom du klipper objektet i to dele forsvinder delene ikke medmindre du sletter dem aktivt. Det er afhængigt af skæringsvinklen, hvilket af de to objekter der får et nyt objektID, og hvilket der bibeholder det gamle!

 

 

TIP: Du kan også bruge funktionen "klip" til at klippe et hul i et objekt, eller klippe et stykke ud af en sø og lave det om til fx. en anden naturtype som Mose eller Overdrev.

 

OBS.  Du kan ikke gemme mens objektet er udvalgt til redigering. Du skal først klikke inde i objektet så markeringerne forsvinder, inden du klikker på ”gem”.

 For mere information om disse funktioner, se vejledningen 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.