Overfladevand: Generelt om adgang og vejledning til Overfladevandssystemerne

På overfladevandsområdet indberetter myndighederne overvågningsdata om det "rene vand" fra vandløb, søer og marine område i 6 forskellige fagsystemer.

AquaBase er et fagsystem, som indeholder  Marine vegetationsdata (alger og ålegræs). Vejledning til Aquabasen og Tabeloversigt over ny Aquabase, dokumentation

FiskBase er et fagsystem, som indeholder data fra fiskeundersøgelser i søer og fjorde. Vejledning til Fiskbasen

MFS-base er et fagsystem, som indeholder data om miljøfremmende stoffer i biota (levende organismer) og sediment. (Danmarks miljøportal ligger ikke på nuværende tidspunkt inde med vejledning på dette modul.)

STOQ som helhed består af seks moduler, som indeholder oplysninger om vandløb, søer og marineområder. Der findes en hel del vejledninger i STOQ systemet. Herunder ses dem Miljøportalen har liggende som PDF.

STOQ Introduktion version30

STOQ indberetning version302

STOQ tools version303

STOQ grafik version30

STOQ import version309A

STOQ Rapporter version302

STOQ kildeopsplitning version304

STOQ Vandløb Fysik Kemi version304

STOQ Søer Plankton version 30705

STOQ Søer Fysik, Kemi version304

STOQ Søer Vegetation version304

STOQ Marin Sporstof version302

STOQ Marin Plankton version 311

STOQ Marin fysik kemi version305

WinBio er et fagsystem som indeholder data om smådyr i vandløb (DVFI-faunaklasse), fisk i vandløb, vandplanter i søer, vandløbsnær vegetation, fysiske forhold i vandløb (Fysisk index) Vejledning BioQuery og Brug af Winbio

WinRambi er et fagsystem, som  indeholder data om bunddyr i søer og bunddyr i marineområder. Vejledning til RamQuery og RamStatistik og Brug af Winrambi

 

Adgangen til Overfladevandssystemerne:

sker via linket:
https://overfladevand.miljoeportal.dk

Hvis man har testadgang skal man ind via linket:

https://overfladevand.test.miljoeportal.dk

Eller: https://overfladevand.demo.miljoeportal.dk

 

OBS! Overfladevandssystemerne kan kun åbnes i Internet Explorer Browseren - IKKE Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox eller Windows 10's Edge-browser.

Kun Internet Explorer kan benyttes til det fjernskrivebord Systemerne ligger på.
Nogle brugere kan opleve problemer ved fjernskrivebordet hvis det ikke er den rigtige version.


For at finde ud af hvilken version af remote desktop du har, skal du checke versionen:
Gå ind under Start / alleProgrammer/Tilbehør og klik på ”Forbindelse til fjernskrivebord".

 

Så startes RDC (Remote Desktop Connection). 

 

Bagefter klik på ikon i venstre hjørne:

 

Bruger man Windows 8.0 eller 8.1 skal det være version (6.3.9600), hvilket er den samme version som serverne anvender.

Hvis man anvender Windows 10 skal det helst være version (10.0.15063). Dette kan arbejder uhindret sammen med den lidt ældre version som serverne anvender.

Hvis man har en ældre version kan man installere RDP opdateringerne fra linket på Windows 7.

Et forslag til en løsning kan være at installere en opdatering til seneste Windows 7 RDP, men du bør tale med din lokale IT afdeling om dette inden du installerer noget.
Opdateringen til Windows 7 SP1 er frigivet på WindowsUpdate i februar måned 2014:
http://blogs.msdn.com/b/rds/archive/201 ... o-web.aspx

Uddybende forklaring:
Overfladevandssystemerne funger udmærket på en Windows 7. Faktisk bruger NST Windows 7 og DMP gør det også.
Der er derfor ingen der beder om at installere en ny Windows version.
Hvis den indbyggede klient i Windows, kaldet Remote desktop er en ældre version, skal blot RDP-klienten opdateres.
Dette gøres nemmest ved at følge nogle af de links ovenfor.
Herunder kan man komme til at opdatere sin Windows med den seneste servicepakke kaldet servicepack 1.
Det er ganske normalt i et styresystems (f.eks Windows 7) livscyclus, at der leveres opdateringer af større eller mindre størrelse.
At opdatere med en servicepakke er faktisk også langt det sikreste.

Tip!
Efter overgangen fra Citrix til Remote Desktop (fjernskrivebord) har nogle brugere problemer med at starte overfladevandsapplikationerne.
Det ser ud til at det kan have noget at gøre med versionen af remote desktop connection der benyttes. Derfor henvises til det ovenstående.
 
Har man ikke Remote Desktop på sin pc, skal man kontakte sit eget IT for at få denne mulighed installeret.
 
Miljøportalen hjælper gerne med at finde de relevante roller, men ens lokale brugeradministrator eller IT, (hvis man er under SSO/Føderation) skal give rollerne på brugeren.
 
 
 

 

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.