PULS: Dataudtræk

Man laver et dataudtræk i PULS ved at gå ind i fanen ”Udtræk” og herefter fremsøger den liste eller punktkilde, man vil lave udtræk for. Herefter skal man vælge hvilket år, man vil se data for, og hvilket udtræk man vil have. Man kan lave dataudtræk på:
• Analyseresultater
• Analyseresultater, afventer validering
• Ejeroplysninger
• Kloakoplande
• Målesteder
• Måleresultater
• RBU stamdata
• Renseanlæg stamdata
• Tilsyn
• Udledning
• Udledning, ikke låste beregninger
Dataudtræk - puls.2.png
Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.