Jeg kan ikke få NaturAppl til at hente brugerdata

Dette kan skyldes, at du arbejder bag en firewall som ikke tillader det krypterede kald fra NaturAppl til DMP´s webservice.
Kontakt din lokale it-afdeling og bed dem undersøge om firewall er sat til at blokere for WCF kald. Problemet kan som regel løses ved at urlen til NaturDBWS servicen hos Danmarks Miljøportal bliver "white-listet" i firewall. Herudover, kan urlen til NaturDBWS servicen eventuelt indsættes eller der kan linkes til UDDI'en på hjemmesiden. Den firewall-ansvarlige kan kontakte Danmarks Miljøportal for yderligere oplysninger

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.