Rotter: Hvordan får jeg min handleplan med listen?

 

Naturstyrelsen laver en samlet liste over links til kommunale handleplaner og viser dem på Naturstyrelsens hjemmeside. For at få vist det seneste opdaterede link til handleplan for din kommune på listen, skal du åbne fanebladet "Indberetninger" i Rottehullet. Herefter opretter du en indberetning for indeværende år eller åbner en allerede oprettet kladde. Under rammen "Handlingsplan", ca. midt i formularen, kan du nu indsætte dit opdaterede link, hvorefter du trykker gem øverst i formularen. Rapportgeneratoren søger altid efter link i senest oprettede indberetningsformular og dit opdaterede link vil nu blive vist på listen over handleplaner på NST´ hjemmeside. En general vejledning til Rottehullet findes her: Vejledning til Rottehullet

 

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.