Arealinformation: V1 eller V2 forurening?

V1:

Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau V1 (måske forurenet), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet.

V2:

Betegnes et areal som kortlagt på vidensniveau V2, er der tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der peger hen på, at jordforureningen er af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Områdeklassifikationen omfatter arealer, der i henhold til Jordforureningsloven kan betegnes som lettere forurenede områder.


Denne artikel har en vedhæftet vejledning i PDF der fortæller hvordan du trækker en jordforureningsattest fra Danmarks Arealinformation. Du kan i artiklen: Arealinformation: Sådan danner du en jordforureningsattest læse hvordan du danner en jordforureningsattest. 

Bemærk: Danmarks Miljøportal kan ikke kommentere på eller hjælpe med, hvorfor et givent område er udpeget som forurenet eller ej eller om der er udtaget prøver. Dette tilfalder den pågældende kommune og/eller region at besvare.

 

På Miljøportalens hjemmeside kan du læse mere om jordforureningsdata.

Ønsker du hjælp til, hvordan du finder en ejendom på Arealinformation, kan du med fordel læse artiklen:  Arealinformation: Find ejendom

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.