V1 eller V2 forurening?

Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau V1 (måske forurenet), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet. Betegnes et areal som kortlagt på vidensniveau V2, er der tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der peger hen på, at jordforureningen er af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Områdeklassifikationen omfatter arealer, der i henhold til Jordforureningsloven kan betegnes som lettere forurenede områder.


Denne artikel har en vedhæftet vejledning i PDF der fortæller hvordan man trækker en jordforureningsattest fra Danmarks Arealinformation. Du kan også finde en vejledning online her

Bemærk: Danmarks Miljøportal kan ikke kommentere på eller hjælpe med, hvorfor et givent område er udpeget som forurenet eller ej eller om der er udtaget prøver. Dette tilfalder den pågældende kommune og/eller region at besvare.

 

For mere viden om jordforureningsdata, se Miljøportalens hjemmeside her

Ønsker du lidt hjælp til arealinformation? se hvordan du kan søge en ejendom frem her

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.