screeningsværktøjet: Quick guide

I vejledningen Quick guide - værktøj til screening af potentiel overfladevandstruende forureninger kan du læse hvordan du i screeeningsværktøjet kan vurdere, om forureningsstoffer, der udvaskes fra forurenet jord udgør en risiko for at skade overfladevand eller naturområde.

 

Quickguiden indeholder

 

 1.  Indledning
 2. Oversigtlister
 3. Søgning og filtrering
 4. Resultatliste
 5. Lokalitetsdetaljer
 6. Data vedrørende overfladevand
 7. Visning på kort
 8. Søgning i kort
 9. Bearbejdet Sceening
  9,1 Justering af parametre i den bearbejdede screening 
  9,2 Justering af data vedr. vandløb
  9,3 Justering af data vedr. søer
  9,4 Justering af data vedr. fjord, kyst og havne
 10. Beregningskriterier
 11. Ordliste

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.