Editering: Indberetning af BNBO (BoringsNære BeskyttelsesOmråder)

Når du indberetter i BNBO-laget (BoringsNære BeskyttelsesOmråder) i Arealeditering er der nogle ting, du skal være opmærksom på.

Hvis du ikke tegner dine polygoner direkte i Arealeditering, kan du tilføje en GIS-fil fra dit eget GIS-system og kopiere objekterne herfra. (Se vejledning til Arealeditering for at lære om kopi-funktionen: Vejledning til Arealeditering).
 

OBS!

Du kan kun tilføje shape-filer, ikke Mapinfo-filer. Mapinfo-brugere skal derfor konvertere deres filer til shape.

Det er et krav, at shapefilen ikke indeholder en z-kolonne, og at kolonnenavnene ikke indeholder danske tegn (æ ø å).
Hvis de to krav ikke opfyldes, vil du få følgende fejlmeddelelse: "ShapeType 15 is not supported" eller "The geometry is not Z-aware, Attribut cannot be null."For Mapinfo-filer er der følgende mulige løsning (tak til Charlotte Kronholm fra Brønderslev kommune for at skrive dette):


Løsningen for os har været at:
- fjerne æ, ø, og å i MapInfo-filen, både i kolonne-overskrifter og i rækker (var forsøgt tidligere, men uden positivt resultat, men det skal være i orden, ellers får du stadig fejlen "ShapeType 15 is not supported", selvom z er fjernet)
- oversætte til shape vha. FME, med Shape Filetype 2D. Herefter indlæse shape-filen i Arealinformation, og kopiere objekterne ét for ét.
- udfylde alle attributværdier ved indberetning, (ellers fås z-fejlen i en anden udgave: "Unable to complete operation". ("The geometry is not Z-aware, Attribut cannot be null". Attributfejlen overser man let i forbindelse med z-fejlen, men det var den, der gav os hintet om at udfylde alle værdier).

 

Udfyldning af DGU-nummer
Feltet til udfyldning af DGU_NR kan maks. indeholde 30 karakterer. Det kan derfor give udfordringer at få plads til alle DGU-numre, der knytter sig til et BNBO-areal.
En løsning på dette problem kan være, at udelade atlasbladnumrene og kun skrive selve løbenumrene (fx: kan et BNBO-areal med følgende DGU-numre: 182.90, 182.91 og 182.425 skrives som ".90, .91, .425").

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.