Brugerstyring: Adgang til fagsystemer gennem Danmarks Miljøportal

Adgang til fagsystemer

Danmarks Miljøportals brugerstyring giver adgange til flere forskellige fagsystemer, som myndighederne og andre kan indrapportere miljødata i.
Medarbejdere der har behov for at få adgang til et system, skal tage fat i en af deres lokale brugeradministratorer, som kan tildele de nødvendige roller (rettigheder) igennem Danmarks Miljøportals brugerstyringadministrationssytem.
Hvis du som medarbejder er i tvivl om, hvem der er din brugeradministrator,( en organisation har altid som minimum en brugeradministrator) kan du tage kontakt til Danmarks Miljøportals support, som kan oplyse navnene på  din/dine brugeradministratorer, som du skal tage kontakt til.

 

OBS: Danmarks Miljøportal må ikke tildele roller (rettigheder) til de forskellige fagsystemer, fordi Danmarks Miljøportal ikke har autoritet til at gøre det. Det er alene den organisation du er tilknyttet, der bestemmer hvilke systemer du skal have adgang til.    

 

Brugeradministrationsaftale

For at få adgang til Danmark Miljøportals brugeradministrationssystem, skal der indgåes en brugeradministrationsaftale. En brugeradministrationsaftale er en juridisk bindende aftale mellem Danmarks Miljøportal og den organisation, der ønsker adgang til brugeradministrationssystemet. Aftalen indeholder de retningslinjer, som skal overholdes, for at organisationen kan oprettes i Danmarks Miljøportalens brugeradministrationssystem.

Når en organisation har indgået en brugeradministrationsaftale med Danmarks Miljøportal, oprettes organisationen som partner i Danmarks Miljøportals brugerstyringssystem. I forbindelse med oprettelsen  udpeges der i organisationen 1 person, der er juridisk ansvarlig for, at retningslinjerne i brugeradministrationsaftalen overholdes. Derudover oprettes der som minimum 1 brugeradministrator. Danmarks Miljøportal anbefaler, at der oprettes flere brugeradministratorer, så organisationen har en backup ved ferie og sygdom. 
Brugeradministratoren har til opgave at oprette og tildele roller (rettigheder) til de enkelte medarbejdere herunder at hjælpe dem, hvis der skulle opstår problemer.

 

Eksterne fagsystemer 

Danmarks Miljøportalen håndterer også adgange og login til en række "eksterne fagsystemer". Ved eksterne fagsystemer forstås, at systemfunktionaliteten herunder supporten varetages af systemejeren selv og ikke af Danmarks Miljøportal. 
Et eksempel på et eksternt system er Miljø- og Naturklagenævnets Klageportal, hvor supporten til systemfunktionaliteten håndteres af Nævnenes Hus. Danmarks Miljøportal håndtere kun adgang og login til klageportalen.  

På Danmarks Miljøportals hjemmeside findes der en oversigt over adgang til eksterne systemer og deres tilhørende roller

Ved tvivlsspørgsmål om roller (rettigheder), skal du  kontakte din lokale brugeradministrator. 

Under Brugeradministration på Danmarks miljøportals hjemmeside, findes der flere oplysninger om brugerstyring herunder hvordan det fungerer. 

På Danmarks Miljøportals hjemmeside findes der yderligere information om roller og adgangspolitik herunder hvilke roller (rettigheder), en brugeradministrator kan tildele i de forskellige myndigheder. 

 

 

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.