Editeringsservice til Danmarks Arealinformation

Editeringsservicen kan her http://arealeditering.demo.miljoeportal.dk/miljoeportal.geodata.1.0.0/editservice.svc ses i den nuværende form og den tilhørende dokumentation kan tilgås her http://internet.miljoeportal.dk/Dokumenter%20alle/DAIEditservicespecification02012013.pdf. Editeringen skal altid være koblet til brugerstyringen.
Her https://arealeditering.demo.miljoeportal.dk/miljoeportal.geodata.1.0.0/EditServiceTestClient kan du linke til vores testklient. Bemærk: Der skal vælges "ADFS enabled" under "Select endpoint".
Her http://internet.miljoeportal.dk/Dokumenter%20alle/MiljoeportalGeodataClient2.zip finder du kildekoden til testklienten som zipfil - password: dmp

Hvis du vil vide mere, hvordan man bruger vores brugerstyring, kan du kigge på en showcase, som findes på showcase-link https://showcase.test.miljoeportal.dk/. For at bruge vores showcase skal man have brugernavn og adgangskode, som du kan få ved at henvende dig til vores support via en email til [url]miljoeportal@miljoeportal.dk[/url]. Det er vigtigt, at sikkerhed og brugerstyring tænkes ind fra begyndelsen, dvs. inden udviklingen påbegyndes.

Hvis du i udviklingen af egne værktøjer ikke kan få editeringsservicen med brugerstyringen til at virke, findes her en editeringsservice uden brugerstyring http://dmpgeocortextestlb-2045592568.eu-west-1.elb.amazonaws.com/EditService/EditService.svc?wsdl, som kan bruges til at lette fejlsøgningen, dvs. om det kun er brugerstyringen som giver dig problemer eller også noget i selve editeringsservicen. Men denne service skal kun bruges til evtl. fejlsøgning ikke til selve udviklingen af værktøjer!

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.