Webservices: Koordinater i WFS/WMS

Denne artikel udspringer af spørgsmål angående koordinater i WFS og herunder WMS, som vi har modtaget ind til supporten.

SPØRGSMÅL til WFS:

Der må være et problem med de koordinater, der skal sendes til WFS-servicen. Hvis jeg f.eks. sender følgende afsted (UTM-koordinater):
http://arcgis-dmptestarcgis101rc2-22945 ... NATURTYPER
Bliver resultatet:
<ows:ExceptionReport version="1.1.0" language="en"><ows:Exception exceptionCode="NoApplicableCode"><ows:ExceptionText>The operation was attempted on an empty geometry.</ows:ExceptionText></ows:Exception></ows:ExceptionReport>

Hvis jeg derimod sender følgende af sted (WGS84-koordinater):
http://arcgis-dmptestarcgis101rc2-22945 ... NATURTYPER
Så får jeg et pænt resultat:
<wfs:FeatureCollection xsi:schemaLocation="urn:oio:dk.miljoeportal.data.edit:1.0.0 http://arcgis-dmptestarcgis101rc2-22945 ... .0/wfs.xsd"><gml:boundedBy><gml:Envelope srsName="EPSG:25832"><gml:lowerCorner>441946.05999999959 6050026.1750000007</gml:lowerCorner><gml:upperCorner>892756.81199999992 6402075.2060000002</gml:upperCorner></gml:Envelope></gml:boundedBy></wfs:FeatureCollection>

Men det kan vel ikke være meningen at vi skal sende WGS84 koordinater…?

SVAR:

Det korte svar er JO!
Det er en "uhensigtsmæssighed" i OGC standarden, set med danske øjne. Vi kræver jo at man altid følger standarden og derfor ender vi med at skulle angive koordinatsystemet i WFS'en, hvis vi IKKE ønsker at angive den i WGS84 lat/long.
Jf. nedenstående uddrag fra OGC skal du ALTID forespørge i WGS84, hvis andet ikke angives.

Således skal bbox angives som følger, såfremt du ønsker at angive sin BBOX i UTM32/ETRS89: bbox=540000,6227000,57000,6257000,urn:ogc:def:crs:EPSG:6.9:25832

Kilde: OGC: https://portal.opengeospatial.org/modules/admin/license_agreement.php?suppressHeaders=0&access_license_id=3&target=http://portal.opengeospatial.org/files/%3fartifact_id=8339
Uddrag fra tekst:
14.3.3 Bounding box
The bounding box parameter, BBOX, is included in this specification for convenience as a shorthand representation of the very common a bounding box filter which would be expressed in much longer form using XML and the filter encoding described in [3]. A BBOX applies to all feature types listed in the request.
The KVP encoding for a bounding box is defined in subclause 10.2.3 of normative reference [15]. The general form of the parameter is:
BBOX=lcc1,lcc2,…,lccN,ucc1,ucc2,…uccN[,crsuri]
where lcc means Lower Corner Coordinate, ucc means Upper Corner Coordinate and crsuri means the URI reference to the coordinate system being used. This encoding allows N coordinates for each corner listed in the order of the optional crsuri. If the crsuri is not specified then the 2-D coordinates shall be specified using decimal degrees and WGS84 as described in [15].

 

SPØRGSMÅL TIL WMS:


Det ser ud til at WMS'en kun udstiller data i WGS84 (længde/bredde).
Den gamle WMS udstiller data i Euref89 zone 32, og det skal den nye også gøre, for ellers kan vi jo ikke bruge data sammen med alle de andre administrative data vi har. som jo netop er i Euref89 zone 32.

SVAR:
Vi udstiller WMS i både wgs84 og ETRS89.

Se de vedhæftede skærmdumps:
1. Et billede fra QGIS, hvor WMS servicen er baggrund og en GML fil (rektangulær) ligger ovenpå. De bliver begge vist i ETRS89 uden problemer.


2. Det andet billede viser i Capabilities filen fra WMS servicen hvilke koordinatsystemer der er tilgængelige:
<CRS>EPSG:4326</CRS> WGS 84
<CRS>EPSG:25832</CRS> ETRS 89 32 N

 

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.