PULS: Målinger og analyser

Hvorfor start-og slutdatoer på målinger og analyser?

For aktiviteter (bl.a. prøvetagninger, feltmålinger og analyser) og produkter (bl.a. prøver, måleresultater og analyseresultater) gælder følgende:

• Alle aktiviteter har en startdato (StartDatoTid) og en slutdato (SlutDatoTid) (tidspunkt angives, men bruges ikke). Som oftest dækker det over ”en dag”, men f.eks. for
kontinuerte (felt-)målinger (ugeblandeprøver mv.), kan det være relevant med aktiviteter der strækker sig over uger eller måneder.

• Pointsample-servicen bruges til prøvetagninger og feltmålinger, mens Stanlab bruges til analyser.

• Stanlab-servicen er på engelsk, hvor felterne (for analyse) hedder hhv. StartDateTime og EndDateTime.

• Et måleresultat har desuden et tilknyttet tidspunkt (MaaltDatoTid) for den konkrete måling – det er specielt relevant for kontinuerte målinger.
Dette tidspunkt skal være indenfor feltmålingens periode.
Bemærk: Ved oprettelse af ”Feltmåling” og tilhørende ”Måleresultat” skal Start dato (incl. klokkeslæt) (1.) og Målt dato (2.) være helt ens!
Hvis ikke de er det, kan målingen ikke bruges ved beregninger.


• En prøve kan (via Stanlab) tildeles et laboratorie-modtagelsestidspunkt (SampleReceivedDateTime), men der er vist ingen der rigtigt bruger det.

• Ifm. beregninger bruges start- og slut-datoer ift. kontrolperioder (for feltmålinger og prøver), mens måleresultattidspunktet bruges til at placere et måleresultat indenfor
perioden.

• Start- og slut-datoer for analyser bruges ikke (det er prøvetagningens startdato der er relevant).

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.