PULS: Om indtastninger og vedhæftninger

Denne artikel vedrører nogle generelle funktioner som fx. vedhæftning af dokumenter og format for datoer angivet i PULS. Artiklen er udarbejdet på baggrund af samarbejde mellem medarbejdere i Naturstyrelsen og Danmarks Miljøportals supportteam. For mere vejledning til PULS, se vejledningen: Brugervejledning PULS 1,32_revideret maj 2015

Retsgrundlag - Hvordan lægges et dokument ind?

I retsgrundlag kan du lægge udledningstilladelsen ind som et fysisk dokument. Se nederst på denne artikel en vedhæftet trin for trin PDF vejledning til hvordan dette gøres :"Indlægge udledningstilladelse i retsgrundlag".

Hvor og hvordan skal du indtaste datoer for målinger og prøver?

Ved oprettelse af ”Feltmåling” og tilhørende ”Måleresultat” skal
• Start dato (incl. klokkeslæt) (1.) og
• Målt dato (2.) være helt ens

Hvis ikke de er det, kan målingen ikke bruges ved beregninger.

TIP! PULS-Basis ser det ud som vist i nedenstående screendumps. Hvis du benytter egne fagsystemer / applikationer udviklet af anden it-leverandør kan det se anderledes ud!

 

 

OBS! hvis målingen er oprettet via indlæsning, ses klokkeslættet ikke på skærmbilledet

 

Metoder og Udstyr: Hvor skal man i PULS-Basis angive de forskellige metoder og udstyr?

1) Prøvetagningsudstyr (Stancode 1006) findes under Prøvetagning og på samme måde under Feltmåling:
 
 

2) Målemetoden (Stancode 1010) findes også ved analyseresultatet.
 
TIP! Stancode lister til PULS: 
Når man indberetter data til PULS skal mange felter udfyldes med en kode fra stancode-listerne.
Listerne findes og vedligeholdes hos DCE og findes her: http://dce.au.dk/overvaagning/stancode/stancodelister/.

Hvis der mangler en kode og tilhørende type / metode / enhed / beskrivelse skal man henvende sig til DCE’s standatsekretariat og bede om at få den manglende kode oprettet http://dce.au.dk/overvaagning/stancode/opdatering/
 
Indtastning af egne modelberegnede udledninger (i kode 17-bygværk):
Du kan se i det vedhæftede dokument "Indtaste egne modelberegnede udledninger" nederst i denne artikel, hvordan dette gøres.
 
TIP! Forklaring af inddateringsværdier
 
Visse data der skal inddateres ved brug af PULS brugergrænsefladen er mere alment kendte end andre. For at imødekomme eventuelle usikkerheder, er nedenfor kort beskrevet enkelte af disse værdier, og / eller hvor du kan finde fyldestgørende information om dem:
1. En "normalårsberegning" er en beregning af normalen for en periode. En "konkretårsbergning" er en beregning for et specifikt årstal.
2. Hvad er "Qa" og hvad er "afløbstallet"? - se Spildevandforskning fra Miljøstyrelsen Nr. 4, 1990. "Bestemmelse af belastningen fra regnvandsbetingede udløb". ISBN: 87-503-8710-3
3. En "regnserie" er en nedbørtidsserie (se endvidere henvisning fra pkt. 2).
4. "Arealenhedstal" er standardværdier for belastning fra arealer (se endvidere henvisning fra pkt. 2).
5. Hvad er koordinat Nord og Øst? - Nord svarer til y-koordinatet og har 7 cifre. Øst svarer til x-koordinatet, og har 6 cifre.
6. Hvad er forskellen på CVR og Pnummer? - se dette fra erhvervsstyrelsen: https://erhvervsstyrelsen.dk/hvad-er-et-p-nummer


Hvilke felter er obligatoriske for beregninger?
For at kunne foretage beregninger i PULS, er der er et antal af felterne der er nødvendige at udfylde.
Disse obligatoriske felter er:
- Enhedstal
- Stamdata
- Kloakoplandsdata
 
Har du brug for mere information, så kig lidt på nogle af vores andre PULS artikler eller send miljøportalen en anmodning om hjælp/råd.
 

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.