Arealinformation: Der kommer ikke noget Danmarkskort frem

 

Når Danmarks Arealinformation starter op med en hvid skærm uden kort, kan det skyldes, at kortet er ude af drift. På vores driftsstatus  samt driftsstatus på webservice  kan du se, om der er generelle problemer på selve kortet eller om nogle af servicerne, fx. kortforsyningen ikke virker.
Oftest vil "hvid skærm" skyldes at Kortforsyningen har driftsforstyrrelser, og derfor fremkommer der ikke noget Danmarkskort.

Hvis kortforsyningen er ude af drift, kan alle temaer, som kommer fra Styrelsen for dataforsyning og Effektivisering ikke vises. Det drejer sig  primært om baggrundskortene og temaerne i gruppen ”Bygge og Beskyttelseslinjer ” og ”Matrikulære grænser". Begge temalag kommer fra Styrelsen for dataforsyning og Effektivisering.
Alle andre temaer, fx i gruppen Naturdata, Fredninger eller Markblokke vil du kunne se.
Det er selvfølgelig svært at orientere sig uden baggrundskortet. Det kan her være en fordel at tænde laget "højdemodel/hillshade" og laget "Administrative grænser"(Husk at gøre det gennemsigtig, hvis du vil se andre temalag)

Vil du fx. finde en boring, en vandløbsstation eller en markblok, og du i forvejen kender dens nummer, kan du finde dem ved at bruge værktøjet "Simpel søgning" fra fanen ”andre værktøjer” eller "søg Markblokke" i fanen ”søge og finde”.

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.