Temaerne MVJ-aftaleområder og braklagte arealer

MVJ-aftaleområder og braklagte arealer:

1) Temaet MVJ-aftale (MiljøVenlige Jordbrugsforanstaltninger) er tidligere blevet erstattet af 2 nye temaer som hedder "Miljøtilsagn 12_50_55" og "Miljøtilsagn - øvrige typer". Disse fandtes på Arealinformation i temagruppen "Markblokke og Miljøtilsagn (NaturErhverstyrelsen)".

Det er Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (LFST), tidligere NaturErhvervstyrelsen (NAER) som er dataejer og dataleverandør af temaerne.

Landbrug- og Fiskeristyrelsen (LFST) har ikke længere disse temaer med i deres webservices, som Arealinformation udstiller. Derfor har det ikke været muligt siden sommeren 2016 at finde  oplysningerne på Arealinformation.


2) Temaet Braklagte arealer findes ikke længere på Danmarks Arealinformation. Det blev fjernet allerede i september 2012.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.