Arealeditering: Værktøjet "Tilpas til kanten"

Denne vejledning handler om funktionen "tilpas til kanten" under editering.

Hvis du vil oprette et objekt udenom et eksisterende, klippe det til og snappe til det eksisterende (fx oprette en skov udenom en eksisterende sø), kan det gøres på følgende måde:

Værktøjet ”Tilpas til kanten” kan bruges, når du vil "snappe" til kanten/linjen af et eksisterende objekt, så kanterne/linjerne er helt sammenfaldende. For eksempel kan du oprette et nyt objekt, som "snapper" til en jordstykkegrænse (matrikelgrænse) eller til et stykke af et vandløb.

Værktøjet bruges på følgende måde:

  1. Tænd det lag du vil redigere i og det lag med objekter/linjer, som du vil snappe til. I eksemplet er det lag, der redigeres, ”Besigtigelser (flader)” (vist med rød cirkel) og laget der snappes til er ”Beskyttede vandløb” (vist med blå cirkel).
  2. Vælg det lag du vil redigere/tegne i under dropdown-menuen ”Rediger lag”. I eksemplet nedenfor er valgt "Besigtigelse (flader)".
  3. Lav et nyt objekt eller udvælg et eksisterende, som skal tilpasses til en kant. I nedenstående eksempel udvælges et eksisterende objekt.
  4. Vælg det eller de lag du vil snappe til i drop down-menuen ”Lag med snapping”, dvs. det lag med de objekter du vil følge - i eksemplet nedenfor er valgt "Beskyttede vandløb".

 

 

5.   For at du kan bruge funktionen ”Tilpas til kanten” skal visse regler være opfyldt, som er vidst i faktaboksen nedenfor. Opfylder objektet ikke disse regler, må du redigere i objektet. På billedet under faktaboksen kan du se et objekt, der opfylder reglerne.

 

 

 

 

 

6.  Du skal efterfølgende vælge værktøjet "Tilpas til kanten" (6a), og klik på den kant af objektet, som skal flyttes (6b). Kanten bliver nu vist med rødviolet farve.

 

 

 

7. Når du bevæger musen hen over kanten af målobjektet, bliver denne kant vist med lyseblå farve, og ved at klikke på det, flytter kanten sig og bliver rødviolet. Tryk til sidst på "gem". Hvis ikke du kan få en lyseblå kant i målobjektet frem, er en af betingelserne ikke overholdt.

 

 

OBS.  Du kan ikke gemme mens objektet er udvalgt til redigering. Du skal først klikke inde i objektet så markeringerne forsvinder, inden du klikker på ”gem”.

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.