PULS: Egne data ved fremsøgning af Kloakoplande?

Fremsøgningen af kloakoplande:
Såfremt der er flere kloakoplande med samme navn skal kloakoplandsidentifikator anvendes til at identificere de enkelte kloakoplande.

TIP! Kloakoplandsidentifikator fremsøges ud fra Regnvand til RBU status eller Spildevand til RBU status. RBU'en skal fremsøges under udtræk, hvor der under dataudtræk vælges kloakoplande. Når kloakoplandsidentifikator er fundet, kopieres den til udklipsholderen (Ctrl C). Herefter skal kloakoplandsnavnet fremsøges under fanebladet "grunddata", vælg "stamdatatype": kloakopland. Herefter anvendes internetbrowserens "find-funktion" (Ctrl F) og i søgefelt indsættes Kloakoplandsidentifikator fra udklipsholderen indsættes (Ctrl V), hvorefter det ønskede kloakopland vil kunne findes. 

OBS! Mht. rettelser i andres data:
Man skal være opmærksom på at alle sagsbehandlere kan rette i alle kloakoplande. For at undgå den type uheld, er det derfor vigtigt, at de enkelte brugere sikrer sig at det er det korrekte kloakopland der redigeres i, og at det er de rigtige RBU'er der tilknyttes.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.