PULS: Forklaring af inddateringsværdier

Visse data der skal inddateres ved brug af PULS brugergrænsefladen er mere alment kendte end andre. For at imødekomme eventuelle usikkerheder, er nedenfor kort beskrevet enkelte af disse værdier, og / eller hvor du kan finde fyldestgørende information om dem:
1. En "normalårsberegning" er en beregning af normalen for en periode. En "konkretårsberegning" er en beregning for et specifikt årstal.
2. Hvad er "Qa" og hvad er "afløbstallet"? - se Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen Nr. 4, 1990. "Bestemmelse af belastningen fra regnvandsbetingede udløb". ISBN: 87-503-8710-3
3. En "regnserie" er en nedbørstidsserie (se endvidere henvisning fra pkt. 2).
4. "Arealenhedstal" er standardværdier for belastning fra arealer (se endvidere henvisning fra pkt. 2).
5. Hvad er koordinat Nord og Øst? - Nord svarer til y-koordinaten og har 7 cifre. Øst svarer til x-koordinaten, og har 6 cifre.
6. Hvad er forskellen på CVR og CVR-P? - se her for en kort og præcis forklaring.

Du kan finde yderligere information i PULS-brugervejledningen, som findes i det øverste højre hjørne af PULS' brugergrænseflade når man er logget ind.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.