Arealinformation: Overfladevand Døgnvandstand og døgnvandføring

På Arealinformation er det muligt at se døgnvandstand målt i meter og døgnvandføring målt i (m3/s) på en række vandløbsstationer rundt om i Danmark. 

 

 

Trin for trin-guide

Sådan finder du information om døgnvandstand og døgnvandføring. 

1)

Åbn Arealinformation og klik Overfladevandstemaet "Døgnvandstand" og evt. "Døgnvandføring" til.
(Arealinformation kan kun åbnes i Internet Explorer.)

Prikker vil blive kortet markeret med rød farve du kan zoome lidt ind til kortet så du får bedre overblik over  hvilket vandløb stationen er i.


2)

Højreklik på en station og vælg "Hvad findes her".

 


3) 

Vandløbsstationens oplysninger kommer frem i venstre kolonne, bl.a. stationsnummer, stednavnet for målingen og den seneste måling i meter. Desuden vil der være et link som hedder "Vis dataoversigt".
Klik på "Vis dataoversigt".

 

4) 

Der vil nu blive indlæst en rapport indeholdene data over stationen, og de data stationen har registreret.

Data for døgnvandstand bliver også vist visuelt ved hjælp af en graf over vandstandsmålinger, døgnmiddelværdier i meter.
Nederst vil der være en tabeloversigt over de seneste 30 observationer.

Rapporten kan frit hentes og gemmes på din computer. Data i rapporten er godkendt af den ansvarlige myndighed.

 


Trin for trin-guide

Sådan finder du information om vandføring

 

1) På Arealinformation kan du også se døgnvandføring, dvs. hvor meget vand der løber igennem åer og vandløb. Åbn Arealinformation og klik temaet "Døgnvandføring" til under temagruppen Overfladevand. 

 


2)

Zoom ind til en station, så du kan se det vandløb, der måles på.
Højreklik og vælg "Hvad findes her"

 

3)

Vandløbsstationens oplysninger kommer frem i venstre kolonne, bl.a. stationsnummer, stednavnet for målingen og seneste måling i kubikmeter vand. Desuden vil der være et link som hedder "Vis dataoversigt".
Klik på "Vis dataoversigt".

 

 


4) 

Der vil nu blive indlæst en rapport indeholdene data over stationen, og de data stationen har registreret.

Data bliver også vist visuelt ved hjælp af en graf over vandføringsmålinger, døgnmiddelværdier i kubikmeter pr. sekund.
Nederst vil der være en tabeloversigt over de seneste 30 observationer.

Rapporten kan frit hentes og gemmes på din computer. Data i rapporten er godkendt af den ansvarlige myndighed.

 

 

 

Var dette interessant?

Se mere om vandløb i vores artikel om vandløbskvalitet, hvor du også kan se, hvilke smådyrsarter der lever i vandløbene.

 

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.