Arealinformation: Grundvandsboringer

Du kan se boringer efter grundvand rundt om i landet via Danmarks Arealinformation.

1)

 

_bnArealinformation_vers2.png

arealinformation_browsere.PNG

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

Zoom derefter ind på det område som du finder interessant. 

Hvis du ønsker at finde en specifik adresse kan du med fordel læse indlægget:Arealinformation: Find en adresse

2) 

Herefter vælges i den venstre kolonne det tema som hedder "Boringer og Vandforsyningsanlæg".

Du kan se signaturforklaringerne ved at trykke på   

3)

Højreklik på en boring og klik "hvad findes her".

4)

Der vil nu fremkomme informationer om den pågældende boring i kolonnen til venstre:

  • Boringsnummer/DGUnummer og anvendelse.
  • linket Se flere boreoplysninger dirigerer dig til en online borerapport, sted, koordinater, vandkemiske analyser mv.
  • linket Borerapport i pdf giver en kortfattet rapport over boringen.
  • linket borerapport i svg-format giver ovenstående dog med nødvendigt login.
  • linket vis fagdata giver ikke i øjeblikket svar. Der kan rettes henvendelse til GEUS ved tvivlsspørgsmål til boringer.

 

Du kan læse mere om drikkevand i indlægget:  Drikkevand: følsomme indvindingsområder

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.