Naturappl: Hvor indtaster jeg arter udenfor dokumentationscirklen

Hvor indtaster jeg arter uden for dokumentationscirklen

 

Hvis der er fundet arter uden for dokumentationscirklen angives de under delaktiviteter "Arter, fund på hele arealet". Arterne fra dokumentationscirklen skal registreres. Arterne fundet på hele arealet vil ikke indgå i beregning af et artsindeks, men der kan være værdifuld dokumentation i listen, fx rødlistede arter, indikatorarter m.v. På feltskemaet er primært opført karplanter, men der er mulighed for at indtaste alle artsfund på arealet, blot de er tilgængelige i taxonlisten. Findes den art du ønsker at indtaste ikke på listen, skal du tage kontakt til Danmarks Miljøportals support; support@miljoeportal.dk
 
Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.