Naturappl: Sæt status

Sæt status

I NaturAppl findes forskellige status. Disse statusser skal sikre, at data der er godkendt og offentligt tilgængeligt, og har gennemgået en kvalitetssikringsproces.

Når en aktivitet er afsluttet har den kode 20-indtastning afsluttet. Herfra vil det være muligt enten, at sætte status til kode 10-indtastning påbegyndt, hvis du skal rette fejl i indtastningen. Eller sætte status til kode 30-dataprod. KS, som er kvalitetssikring. Hvis data afvises af kvalitetssikring, sættes status til kode 10-indtastning påbegyndt, og flowet stater forfra. Hvis kvalitetssikringen godkender data, sættes status til kode 100-godkendt data. Kun ved kode 100 er data offentligt tilgængeligt.

Det er muligt at ændre status på grupper af indleverede aktiviteter. Forneden vises et eksempel på det vindue der kan dukke op, når bruger eksekverer ”Sæt status” funktionen.

I dette eksempel forsøger brugeren, at ændre status for 4 aktiviteter. En af aktiviteterne er ikke indleveret endnu, og derfor kan status ikke ændres. En anden har status af Godkendt data, derfor kan denne aktivitet kun ændres tilbage til Indtastning påbegyndt. En har status af Dataprod KS, denne kan enten sende tilbage til Indtastning påbegyndt, eller til Godkendt data. Sidste aktivitet har status Indtastning afsluttet og kan derfor sende til Kvalitetssikring (KS) eller indtastning påbegyndt.

Systemet vil således selv sortere og foreslå de statusser, som kan gives for hver enkelt af de aktiviteter, brugeren ønsker at opdatere status for. Hvilke statusser der tilbydes vil afhænge af brugerens rolle, aktivitetstypen, og aktivitetens nuværende status.

OBS! Når du bruger Sæt Status funktionen så sker ændringen med det samme i Naturdatabasen. Du behøver med andre ord ikke indlevere dem igen efter at have ændret status.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.