NaturAppl: Masseudtræk i NaturAppl

Denne artikel forklarer kort i en trin for trin-guide, hvordan du laver et masseudtræk fra NaturAppl.

I NaturAppl er det muligt at lave ét udtræk for mange aktiviteter på en gang.

Trin for trin-guide

  1. Tryk på 'hent aktivitet'
  2. Angiv søgeparametrene
  3. Tryk 'Søg'
  4. Tryk 'Hent som fil'
  5. Vælg nu om du vil eksportere arter eller aktiviteter.
    • Eksporter arter: Her generes et udtrlk til Excel-format, som indenholder samtlige arter fra alle registreringer.
    • Eksporter aktiviteter: Her generes en zip-fil med en række Excel-filer. Der generes en fil pr- aktivitetestype. Dvs. du får en fil pr. overvågningsaktivitet, som indgår i dine søgeparametre. Dette skyldes, at overvågningsdata er registreret forskelligt, alt efter hvilken type inddateringsformular data er registreret under. Af denne grund vil kolonnerne differentiere i de forskellige eksportfiler, alt efter hvilken aktivitetstype der indgår i dine søgeresultater. Hver fil indeholder desuden en fane med artsregistreringer, således at du for hver aktivitetestype også får information om hvilken arter, der er fundet i forbindelse med overvågningen.

massudtr_k_pic.PNG

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.