Grundvandsdata for sagsbehandlere

Denne artikel henvender sig til sagsbehandlere indenfor grundvandsområdet. 

På grundvandsområdet skal kommuner, regioner, Miljø- og Fødevareministeriet, anlægsejere, analyselaboratorier og brøndborere indberette grundvandsdata til Jupiterdatabasen i forbindelse med fx tilsyn, tilladelser, overvågningsprogrammer og  grundvandskortlægninger.

TIP! I oversigten på dataansvarsaftalen på grundvand kan du se, hvem der er ansvarlige for vedligeholdelse og inddatering af data. En forklaring til dataansvarsaftalen findes på Miljøportalens hjemmeside.

Danmarks Miljøportal administrerer adgangen til Jupiter databasen og du bør derfor, hvis du ønsker adgang, kontakte din lokale IT eller brugeradministrator. Du kan altid få råd om adgang hos Danmarks Miljøportal. Du kan med fordel læse artiklen om Adgang til systemer gennem miljøportalen

Inddatering af data tilknyttet boringer i Jupiter:

Inddatering til Jupiter sker gennem webformularer eller webservices, som er integreret til Jupiter via en række fagsystemer, som de dataansvarlige anvender.

Jupiter webformular gør det muligt at indberette, godkende og afvise prøver af oppumpede vandmængder samt at registrere DIADEM-oplysninger.

OBS: Vær opmærksom på at de dataansvarlige ikke kan godkende og afvise prøver og analyser knyttet til B-boringer via Jupiters webformularer. Godkendelse af B-boringer sker udelukkende via webservices.

BEMÆRK! Vejledninger til Jupiter ligger ikke hos miljøportalen, men derimod hos GEUS. For vejledninger til Jupiter gå derfor til GEUS hjemmeside

 

Skal du som kommune indberette (boringsnære beskyttelsesområder)BNBO?:

I denne artikel vejleder miljøportalen i hvordan man gør: Indberetning af BNBO i Arealinformation.

Du kan også se denne lille film: Indberetning af BNBO

 

 

Laboratoriernes inddatering af analyseresultater i Jupiter:

Laboratoriers inddatering af analysedata sker via webservices, som laboratorierne integrerer i deres egne fagsystemer. Hvis man ønsker mere information om webservices, gå til: Webservices og deres Dokumentation.

 

Fagsystemer indenfor Grundvand

Danmarks Miljøportal har kendskab til nedenstående kommercielle systemer, hvor du kan arbejde med Jupiter-data:

GeoGIS (udviklet af Rambøll)

Geoenviron (Udviklet af GeoKon)

Structura Miljø (udviklet af KMD)​​

GeoScene3D (Udviklet af IGIS)

For links til de enkelte fagsystemer, kontakt da udvikleren.

 

TIP! Er grundvandskortlægning spændende for dig? Se mere på Naturstyrelsens hjemmeside: Grundvandskortlægning

 

 

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.