Jupiter: Grundvandsdata for sagsbehandlere

Denne artikel henvender sig til sagsbehandlere indenfor grundvandsområdet. 

På grundvandsområdet skal kommuner, regioner, Miljø- og Fødevareministeriet, anlægsejere, analyselaboratorier og brøndborere indberette grundvandsdata til Jupiterdatabasen i forbindelse med fx tilsyn, tilladelser, overvågningsprogrammer og  grundvandskortlægninger.

TIP! I oversigten på dataansvarsaftalen på grundvand kan du se, hvem der er ansvarlige for vedligeholdelse og inddatering af data. En forklaring til dataansvarsaftalen findes på Miljøportalens hjemmeside.

Danmarks Miljøportal administrerer adgangen til Jupiterdatabasen via brugerstyringen. Hvis du ønsker adgang, skal du tage kontakt din lokale IT eller brugeradministrator. 

 

Inddatering af data tilknyttet boringer i Jupiter

Inddatering til Jupiter sker gennem webformularer eller webservices, som er integreret til Jupiter via en række fagsystemer, som de dataansvarlige anvender.

Jupiter webformular gør det muligt at indberette, godkende og afvise prøver af oppumpede vandmængder samt at registrere DIADEM-oplysninger.

OBS: Vær opmærksom på at de dataansvarlige ikke kan godkende og afvise prøver og analyser knyttet til B-boringer via Jupiters webformularer. Godkendelse af B-boringer sker udelukkende via webservices.

BEMÆRK! Vejledninger til Jupiter ligger ikke hos Danmarks Miljøportal, men derimod hos De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Hvis du ledder efter en vejledninger til Jupiter, skal du gå til GEUS hjemmeside.

 Hvis du som kommunens sagsbehandler skal indberette "Boringsnære beskyttelsesområder" (BNBO), skal du gør det via Danmarks Arealinformations Editeringsite, hvor du kan tegne arealet og indtaste tilhørende attributter (felter). Du kan med fordel læse artiklen:: Editering: Indberetning af BNBO (BoringsNære BeskyttelsesOmråder).

Du kan også se filmen: Indberetning af BNBO

 

Laboratoriernes inddatering af analyseresultater i Jupiter

Laboratoriernes inddatering af analysedata sker via webservices, som laboratorierne integrerer i deres egne fagsystemer. Du kan læse mere om Webservices  på Danmarks Miljøportals hjemmeside.

 Fagsystemer indenfor Grundvand

Danmarks Miljøportal har kendskab til nedenstående kommercielle systemer, hvor du kan arbejde med Jupiter-data:

GeoGIS (udviklet af Rambøll)

Geoenviron (Udviklet af GeoKon)

Structura Miljø (udviklet af KMD)​​

GeoScene3D (Udviklet af IGIS)

 

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.