JordTjek app: Generelt om app'en og simpel søgning

Miljøportalen har udviklet en app til visning af registrerede jordforureninger, som er nyttig, hvis du er igang med et huskøb og jordstykkekøb.

I denne app kan du se, hvorvidt der er registreret oplysninger om jordforurening eller mistanke herom. Det er regionerne, der kortlægger grunde for at holde styr på forureninger. Regionerne har ansvaret for de data, der ligger til grund for app’en.

I app’en kan du søge på en adresse og få vist, om der er registreret jordforurening af typen vidensniveau 1 eller vidensniveau 2, og om der er foretaget en nuancering af V2.

Sådan gør du: søg på en adresse i søgefeltet.

 

Markøren viser stedet på et baggrunds-kort. Ved at trykke på markøren, åbnes et detail-kort med oplysninger om den kortlægning, der er registreret. Der er infoknapper ud for hver kortlægnings-type, som du kan trykke på for at få mere information.

Du kan klikke de enkelte kortlægnings-typer til og fra ved at fjerne/sætte flueben ud for de enkelte typer fx nuancering af V2. Detail-kortet skal lukkes for at søge igen. Når du søger, kan du zoome og panorere på baggrunds-kortet. Hvis du befinder dig på en adresse og ønsker at flytte markøren til et andet sted på kortet, skal du panorere med baggrundskortet indtil markøren er placeret det ønskede sted. App’en viser aktuelle kortlægninger. Vær dog opmærksom på, at app’en kun indeholder data om jordforureninger, der er kortlagt i henhold til Jordforureningsloven. Dvs. jordforureninger på vidensniveau 0 er ikke indbefattet.

OBS! Kontakt regionen, hvis du ønsker nærmere oplysninger om jordforureningsstatus på en grund.

TIP! Telefoner med Windows 10, 8.1 og 8.0 kan køre app'en samt Iphones og Android.

App'en kan hentes gratis i telefonens Store og fylder 811 KB.

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.