Overfladevand: Vandløbsdata for borgere (vandløbskvalitet)

Hvis man som interesseret borger eller underviser vil se på hvordan vandløbene i Danmark har det, så kan man finde nyttig information på Arealinformation.

Skal man have en hurtig hjælp til basis funktioner i Arealinformation så klik her

Danske vandløb:

Vandløbene er levested for en lang række planter og dyr og spreder vigtige næringsstoffer i landskabet. Danmark har ca. 64.000 km vandløb. Hovedparten af danske vandløb er påvirket af menneskelig aktivitet: gødning, grødeskæring, rørlægning, dræning og spildevandsudledning har alle en effekt på vandløbene.

I 1982 blev det med vandløbsloven et krav at tage natur-og miljøhensyn i administrationen og vedligeholdelsen af vandløbene.

I de seneste år er natur- og miljøtilstanden i mange vandløb blevet forbedret betydeligt gennem mere skånsom grødeskæring og ved vandløbsrestaurering.

 

Du kan finde mange vandløbsstationer i Danmark:

Gå ind på Danmarks arealinformation ved dette link:http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

Skal man have en hurtig hjælp til basis funktioner i Arealinformation så klik her

TIP! Arealinformation kan kun åbnes i Internet Explorer, Mozilla Firefox eller Safari browsere.

Du kan nu zoome ind til det relevante sted, du ønsker viden om.

Klik temaet "Overfladevand" åbent i venstre side ved at klikke på +'et ved siden af. 

Sæt flueben ved "Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI)" og klik bagefter på det grå signaturfelt(markeret med gult herunder).

Nu vil der komme en række vandløbsstationer frem og være farvede i forhold til den nyeste viden om vandløbskvalitet på stedet.

God, meget god og særdeles god biologisk vandløbskvalitet er altså steder hvor vandløbets planter og dyr har gode betingelser for liv.

Ved at Højreklikke på en at stationerne og trykke "hvad findes her" kan man finde data om arterne der er fundet i vandløbet og hvordan kvaliteten af vandløbet har ændret sig over tid.

 

Indeksværdier er en rapport hvor man kan se hvornår der er blevet bestemt vandløbskvalitet og eks. hvilken å der er tale om. 

Artliste er en liste over hvilke smådyr der er fundet ved prøvetagninger. Arterne er angivet med latinske navne.

Her står også hvor mange af hver art der kom frem ved prøven.

Hvis man eks. søger på arten Chironomus sp. finder man ud af at det på dansk kaldes en Dansemyg.

 

Ekstern kilde: Naturstyrelsen http://naturstyrelsen.dk/76573

Var dette interessant? Se hvor meget vandstanden i vandløb stiger og se hvor meget vand der løber igennem danske vandløb i vores artikel om Vandstand og vandføring

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.