Rotter: Vejledning til kontrollering af rottedata

Følgende vejledning forklarer hvordan en myndighed kan kontrollere om data indleveret til Rottehullet, stemmer overens med de registreringer den pågældende myndighed har fortaget.

Hovedformålet med denne vejledning er at sikre sig, at data i Rottehullet er korrekt, i forhold til de registreringer af rottedata kommunen foretager. Dette gøres for at sikre en effektiv administration og mulighed for at kunne effektivisere og målrette rottebekæmpelsen.

Hvis kommunen benytter sig af et integrationssystem til at overføre kommunale rottedata til Rottereden, bør kommunen sikre sig, at denne overførsel ikke udelader eller forvansker oplysninger i forhold til hvilke rottedata der er registeret på de enkelte Rotteanmeldelser, Indberetninger, Sikringsordninger, Påbud til bekæmpelsfirmaer og Kampagner.

For at kunne kontrollere dette, kræver det man har adgang til Rottehullet. I Vejledning til Rottehullet, beskrives hvordan man tilgår systemet og hvordan systemets funktioner fungerer.

Efter man har adgang til at tilgå Rottehullet på https://rottehullet.miljoeportal.dk/, kan data for Rotteanmeldelser, Indberetninger, Sikringsordninger, Påbud til bekæmpelsfirmaer og Kampagner, kontrolleres ved at eksportere data ned for hver enkel fane.

Dette gøres således:

Hvis der er forventning om mere end 2000 datalinjer, må du først lave en søgning, der kan rumme resultatet.

Start med trykke søg (vist med blå pil på Billede 2.)

Herefter kan du vælge kun at få vist data fra din egen kommune og du vælge at udvide søgningen til at omfatte tilstrækkeligt mange returnerede poster – se de røde pile på billede 1.

Billede 1.

Under hver enkelt fane – de røde pile på billede 2, kan der laves en eksport af data, ved at trykke på ”Eksporter” – den grønne pil.

Billede 2.

 

Under hver enkelt fane, Rotteanmeldelser, Indberetninger, Sikringsordninger og Kampagner, kan der laves en eksport af data, ved at trykke på ”Eksporter”.

 

Dette gemmer en excel-fil på computeren, der indeholder alt data, der er indberettet i rottehullet under den valgte fane (Rotteanmeldelser, Indberetninger, Sikringsordninger og Kampagner). Hver kolonne indeholder de datafelter, det er muligt at udfylde i Rottehullet.

Ved hjælp af denne fil kan kommunen sammenligne sine egen registrerede data, med det data der ligger i Rottehullet.

Billede 3.

 

Et eksempel er her kolonnen ”Dyr” på billede 3, her vises hvilke oplysninger der ligger i Rottehullet. Ved at krydstjekke disse oplysninger, med de oplysninger kommunen selv har registeret, kan man se om data i Rottehullet er korrekt.

Hvis data ikke opfylder de aftaler der er indgået mellem kommuner og Stat jf. dataleveranceaftalen og som er uddybet i det brev miljøportalen sendte ud om manglende opfyldelse af dataleveranceaftale på Rotteområdet (se Bilag - Præcisering omkring opgørelsesmetoder og registrering af kommunal rottedata). Skal kommunen henvende sig til deres fagsystemleverandør ift., at få opfyldt dataleveranceaftalen.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.