Arealinformation: Se beskyttet natur i Danmark

På Miljøkortet, Danmarks Arealinformation, kan du fremsøge beskyttet natur. Naturområderne omhandler: Vandhuller, enge, heder, søer, moser og vandløb som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3.

Du kan derfor se, om der ligger beskyttede naturområder på din grund, hvilket kan have betydning for tilbygningsprojekter og drift af landbrug.

Du kan endvidere få vished om, hvor på Miljøkortet der er beskyttede moser og søer i forhold til at opsøge specifikke arter. Dette kan gavne biologilærere, naturinteresserede eller studerende m.fl.

1)

 

_bnArealinformation_vers2.png

 

arealinformation_browsere.PNG

2)

Vælg "Naturbeskyttelse og Natura2000 jagt og vildt" under kortlagene i venstre side ved at trykke på '+'.

3)

Zoom ind på det område på kortet, der vækker din interesse.

4)

Slå 'laget' "Beskyttede naturtyper" til og afvent markeringer på kortet. Kommer der ingen markeringer frem, zoomes der længere ind på kortet.

HUSK at du selvfølgelig også kan søge på andre beskyttelsestyper på din grund. eks: Sten-og Jorddiger eller skovbyggelinjer.

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.