Arealinformation: Se beskyttet natur i Danmark

I Danmarks Arealinformation, kan du se beskyttet natur. De beskyttede naturtyper – de såkaldte § 3-områder er: Ferske enge, overdrev, strandenge, strandsumpe, heder, søer og vandhuller, vandløb, samt moser, kær og lignende. Læs mere om hvornår naturarealer er beskyttede og regler for beskyttet natur i Miljøstyrelsens informationspjece om naturbeskyttelseslovens § 3: Er der beskyttet natur på din ejendom?

 

Nedenfor kan du se, hvordan du på Danmarks Arealinformation kan se beskyttet natur

1) Åbn Arealinformation via linket i billedet herunder: 

_bnArealinformation_vers2.png

 

arealinformation_browsere.PNG

1) Zoom ind på det område på kortet, der vækker din interesse.

2) Åbn temagruppen "Naturbeskyttelse og Natura2000 jagt og vildt" under kortlagene i venstre side ved at trykke på '+'.

3) Slå 'laget' "Beskyttede naturtyper" til ved at sætte flueben ved temanavnet og afvent markeringer på kortet. Kommer der ingen markeringer frem, skal du zoome længere ind på kortet.

HUSK at du selvfølgelig også kan søge på andre beskyttelsestyper på din grund. eks: Sten-og Jorddiger eller skovbyggelinjer.

 Vær opmærksom på at naturbekyttelseslagene på Arealinformation ikke indeholder information vedr. de fredede områder, men blot er en visning af det beskyttede område på kort. Hvis du ønsker yderligere information vedr. fredede områder eller naturbeskyttelse i Danmark bør du kontakte Miljøstyrelsen.

 

Din natur

'DIn natur' er en ny tjeneste, der giver viden om beskyttet natur direkte i din indbakke - læs mere

Åbn Din natur

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.