Grundvand: Særlige indvindings -og indsatsområder

Danmarks grundvand er et af de mest værdifulde ressourcer vi har. Derfor er det vigtigt at beskytte særligt udsatte områder, hvor menneskelig aktivitet kan have dårlig indflydelse på grundvandets kvalitet og dermed vores drikkevand.

Grundvandet leverer også vand til vores vandløb og åer. Disse vandløb og åer leverer via nedsivning også vand til grundvandet i et vigtigt kredsløb.

Grundvandet beskyttes bl.a. ved at lave reguleringer via nationale og kommunale vandplaner, Pesticidplaner, regler for husdyrgødning og indsats imod jordforurening mv.

Visse egne er særligt udsat i forhold til nedsivning af pesticider og sprøjtemidler og gødningsstoffer som ex. Nitrat. Nitraten kan nedsive til grundvandet gennem sandede og /eller kridtholdige jorde, hvis ikke afgrøderne optager det hele. Derfor vil der i nogle områder være særlige forhold der gør, at landmanden skal begrænse gødningen. Se mere om Nedsivning af nitrat på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

Nedenfor er der lavet en trin for trin- guide til hvordan du kan se, hvor der er særlige indvindings -og indsatsområder på Arealinformation i forhold til at beskytte grund- og drikkevand.  Guiden tager udgangspunkt i  "følsomme indvindingsområder". Der gælder dog den samme fremgangsmåde, hvis du istedet  er interesseret i at se indsatsområder.  

 

Du skal være opmærksom på at indvindings- og indsatsområder ikke er det samme.  

Trin for trin- guide 

1.  

_bnArealinformation_vers2.png

arealinformation_browsere.PNG

 

2.

Under temalag "drikkevand og grundvand "sætter du fx hak i "følsomme indvindingsområder

 

Hvis teksten er grå, er det fordi, du ikke er zoomet ind til synligt niveau. Måden du lettest kan gøre det på er ved at klikke på  "følsomme indvindingsområder" hvor nedenstående boks kommer tilsyne, hvor du trykker på "zoom to visible scale"  

3.

For at få signaturbeskrivelsen frem, skal du trykke på den lille pil, der er placeret til venstre for temanavnets titel fx. følsomme indvindingsområder

Hvorefter nedenstående kommer frem.

For at få det bedste overblik vil det være en fordel, hvis du kun vælger et temalag ad gangen, da symbolerne godt kan ligge oven i hinanden og dermed kan det være svært at få et overblik.  

  

4.

Ønsker du at vide præcis hvad et tema dækker over i forhold til lovparagraffer eller sagsbehandling, skal du vælge funktionen metadata ved at klikke på tematitel fx " "følsomme indvindingsområder" og vælg "Vis metadata".  

 

 

 

 

Husdyr kan også have indflydelse på vores grund- og drikkevand. I artiklen: Grundvand: Husdyrgodkendelse, hvordan du finder disse oplysninger på Arealinformation. 

I artiklen: Drikkevand: følsomme indvindingsområder  kan du læse, hvordan du på Arealinformation kan se hvilke områder tæt på din bolig, der er omfattet af grundvandslovgivningen. 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.