Grundvand: Grundvandsdata for borgere

Danmarks grundvand er et af de mest værdifulde ressourcer vi har. Derfor er det vigtigt at beskytte særligt udsatte områder, hvor menneskelig aktivitet kan have dårlig indflydelse på grundvandets kvalitet og dermed vores drikkevand.

Grundvandet leverer også vand til vores vandløb og åer. Disse vandløb og åer leverer via nedsivning også vand til grundvandet i et vigtigt kredsløb.

Grundvandet beskyttes bl.a. ved at lave reguleringer via nationale og kommunale vandplaner, Pesticidplaner, regler for husdyrgødning og indsats imod jordforurening mv.

Visse egne er særligt udsat i forhold til nedsivning af pesticider og sprøjtemidler og gødningsstoffer som eks. Nitrat. Nitraten kan nedsive til grundvandet gennem sandede og /eller kridtholdige jorde, hvis ikke afgrøderne optager det hele. Derfor vil der i nogle områder være særlige forhold der gør, at landmanden skal begrænse gødningen. Se mere om Nedsivning af nitrat på SVANAs hjemmeside.

 

Beskyttelse af grundvandet - se hvor der er særlige indsatsområder: 

På Arealinformation kan du se hvor der er særlige indvindings -og indsatsområder for grundvandet/drikkevandet.

 

1) 

Åbn arealinformation enten i Internet explorer, firefox eller safari-browseren.

Du kan åbne særligt grundvands- og drikkevandsspecifikke temaer i den venstre kolonne:

TIP! klik e.v.t. kun et lag til ad gangen indenfor grundvand/drikkevand da symbolerne gerne kan lægge sig oven i hinanden og det kan være svært at se hvilken signaturforklaring som gælder hvor.

2)

Ønsker du at vide præcis hvad et tema dækker over for lovparagraffer eller sagsbehandling, så benyt funktionen om metadata. Klik på titlens tekst og gå til "vis metadata". 

TIP! dette er nyttigt da du kan komme i misforståelse om forskellen på indvindingsområde og indsatsområde

3)

Udover følsomme indvindingsområder og Indsatsområder er det værd at kigge på temaet Husdyrgodkendelse. Disse data er har også indvirkende på grundvand og drikkevand. ex. Nitratklasser.

 

Var dette interessant? kunne du tænke dig at vide mere om dit drikkevand?  kan du læse denne artikel: Grundvand: Drikkevandsdata for borgere

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.