Alle film og optagede webinarer

I denne artikel finder du Miljøportalens korte vejledningsfilm og optagede webinarer.

 

Indhold

  

Film om Arealinformation:

Lav en søgning på arealinformation

Filtrer din søgning

Simpel forespørgsel

Søg data indenfor specifik geometri

 

Film om Natursøgning via Arealinformation:

Søg naturdata via Arealinformation

 

Film om Editering:

Logge på editering

Introduktion til editering

Opret en geometri

Rediger en geometri

Foren to geometrier

Slette et object/polygon på editering

 

Film om Naturappl:

Der er film på vej til den nye NaturAppl 3 

 

 

 

 

 

 

Film om Grundvand:

Inberetning af BNBO gennem Arealinformaton

 

Film om Rotter og Rottedatabasen:

Generel introduktion til Rottehullet ​

Oprettelse af rotteanmeldelse​

Kommunernes årlige indberetning​

 

Film om PULS-basis:

Introduktion til PULS 

Adgang til PULS 

Opret ejer                                                                  

Opret recipient                                                        

Opret retsgrundlag                                                

Tilføj prøvetagning til punktkilde                      

Tilføj prøve til prøvetagning                               

Tilføj feltmåling til punktkilde                            

Tilføj måleresultat til feltmåling                        

Tilføj organoleptisk resultat til feltmåling      

Tilføj analyse til punktkilde                                 

Tilføj analyseresultat til analyse                        

Tilføj tilsyn til punktkilde                                      

Tilføj recipientiagttagelser til tilsyn                  

Opret en liste                                                           

Bestil og vis udledningsberegning                          

Bestil og vis afløbskontrolsberegning             

Bestil og vis renseeffektivitetsberegning

Redigering af kloakoplande​​      

Lav udtræk af data til excel  

Validering af analyseresultat           

Årsindberetning for dambrugsejere​ 

Virksomhedslogin til PULS via NemLog-in

 

WEBINAR UNDERVISNING:

Arealinformation for begyndere (d. 24. november 2014)  

Arealinformation for begyndere - Søgefunktioner (d. 26. januar 2015)

Fremsøgning af Naturdata via Arealinformation (d. 10. februar 2015)

Arealinformation - Søgning efter objektID, brug udvalgt objekt og gem projekt (d. 17. marts 2015)

Arealeditering - basisfunktioner herunder oprettelse og redigering af objekt (d. 16. april 2015)

Inddatering af påbud ift. jordforureningsloven i Arealeditering (d. 17. juni 2015)

NaturAppl - generel introduktion (d. 23. februar 2015)

NaturAppl - kobling af aktivitet til lokalitet (d. 9. marts 2015)

STOQ-modulet Søer-Fysik-Kemi - Fremsøgning af målinger, beregninger og eksport af data v/Mads Nedergaard, Holstebro Kommune (d. 19. november 2015)

Rottehullet - Kommunernes årlige indberetning af data om rottebekæmpelse v/Niels Hesthaven Sørensen, Naturstyrelsen (d. 2., 11. og 18. februar 2016)

PULS for begyndere (d. 15. december 2014)

 

     

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.