Skriftlige manualer og registreringsvejledninger til Miljøportalens fagsystemer

Her er en oversigt over Danmarks Miljøportals manualer til de forskellige fagsystemer.

 

Indhold 

  

Arealinformation og Arealeditering

Vejledning til online-redigering på Danmarks Arealinformations Editeringssite

Fremsøgning af historiske data

Vejledning til de mest brugte funktioner i Arealinformation

Registreringsvejledninger (er nederst på siden)

Datamodel

Vejledning til den opgraderet version af Danmarks Arealinformation

 

E-Arkivet

Vejledning til brug af E-arkivet

Vejledning til login i E-arkivet

 

Grundvand

Indberetning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i Arealinformation

Generelle vejledninger om indberetning af data i Jupiter findes på geus.dk 

Registreringsvejledning for drikkevandsinteresser

Registreringsvejledning -BNBO

Registreringsvejledning for Indsatsområder mht. nitrat

Registreringsvejledning for Nitratfølsomme indvindingsområder

 

Jord

Registreringsvejledning for igangværende påbud ift. Jordforureningsloven

Jordforureningsattest med kun ét klik: På JordTjek kan du indtaste en adresse og generere en jordforureningsattest

Jordforureningsattest på Arealinformation: Sådan genererer du en jordforureningsattest på Arealinformation

Registreringsvejledning for Områdeklassificering

 

Natur

Naturappl: guideline til geninstallering 

Vejledning til Danmarks Naturdata

Vejledning til Naturappl

Din natur

  

Overfladevand (ikke punktkilder)

Aquabase brugervejledning

Aquabase Tabeloversigt

Brug af BioQuery

Brug af Fiskbase

Brug af RamQuery

Brug af RamStatistik

Brug af STOQ Grafik Version 30

Brug af STOQ Import version 309A

Brug af STOQ Indberetning Version 302

Brug af STOQ Introduktion Version 30

Brug af STOQ Kildeopsplitning Version 304

Brug af STOQ Marin Fysik Kemi Version 305

Brug af STOQ Marin Plankton Version 311

Brug af STOQ Marin Sporstof Version 302

Brug af STOQ Rapporter Version 302

Brug af STOQ Sø Vegetation Version 304

Brug af STOQ Søer Fysik Kemi Version 304

Brug af STOQ Søer Plantkon Version 30705

Brug af STOQ Tools Version 303

Brug af STOQ Vandløb Fysik Kemi Version 304

Brug af WinBio

Brug af WinRambi

 

PULS (punktkilder og badevand)

Brugervejledning PULS 1 32_revideret maj 2015

Oprettelse af nye brugere i PULS

PULS Badevand Quick guide til kommuner

PULS Badevand Quick guide til SVANA

PULS Badevand tjekliste: inden du logger ind i PULS Badevand

 

 

Rotter

 

Oprettelse af brugere og roller til brug i Rottereden/rottedatabasen

Vejledning til Rottehullet for myndigheder

Vejledning til Rottehullet for Bekæmpelsesfirmaer

 

Sikringsserveren

Søgning i amtsdata - Vejledning til Sikringsserveren

 

Brugeradministration/Login

Vejledning til sletning af Cookies i Internet Explorer og Google Chrome

Vejledning til Brugeradministrationsaftale_revideret november 2015

Vejledning til Miljøportalens Brugeradministration (til lokale administratorer)

 

 

 

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.