Skriftlige vejledninger til fagsystemer i Miljøportalen

Her er en oversigt over Miljøportalens vejledninger til fagsystemerne.

 

Indhold 

  

Arealinformation og Arealeditering

Vejledning til online-redigering på Danmarks Arealinformations Editeringssite

Fremsøgning af historiske data

Vejledning til de mest brugte funktioner i Arealinformation

 

E-Arkivet

Vejledning til brug af E-arkivet

Vejledning til login i E-arkivet

 

Grundvand

Indberetning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i Arealinformation

Generelle vejledninger om indberetning af data i Jupiter findes på geus.dk 

 

Jord

Registreringsvejledning for igangværende påbud ift. Jordforureningsloven

Jordforureningsattest med kun ét klik: På JordTjek kan du indtaste en adresse og generere en jordforureningsattest

Jordforureningsattest på Arealinformation: Sådan genererer du en jordforureningsattest på Arealinformation

 

Natur

Naturappl: guideline til geninstallering 

Vejledning til søgning af naturdata - søgning via Naturdata og Danmarks Arealinformation

Vejledning til Naturappl

  

Overfladevand (ikke punktkilder)

Aquabase brugervejledning

Aquabase Tabeloversigt

Brug af BioQuery

Brug af Fiskbase

Brug af RamQuery

Brug af RamStatistik

Brug af STOQ Grafik Version 30

Brug af STOQ Import version 309A

Brug af STOQ Indberetning Version 302

Brug af STOQ Introduktion Version 30

Brug af STOQ Kildeopsplitning Version 304

Brug af STOQ Marin Fysik Kemi Version 305

Brug af STOQ Marin Plankton Version 308

Brug af STOQ Marin Sporstof Version 302

Brug af STOQ Rapporter Version 302

Brug af STOQ Sø Vegetation Version 304

Brug af STOQ Søer Fysik Kemi Version 304

Brug af STOQ Søer Plantkon Version 307

Brug af STOQ Tools Version 303

Brug af STOQ Vandløb Fysik Kemi Version 304

Brug af WinBio

Brug af WinRambi

 

PULS (punktkilder og badevand)

Brugervejledning PULS 1 32_revideret maj 2015

Oprettelse af nye brugere i PULS

PULS Badevand Quick guide til kommuner

PULS Badevand Quick guide til SVANA

PULS Badevand tjekliste: inden du logger ind i PULS Badevand

 

 

Rotter

 

Oprettelse af brugere og roller til brug i Rottereden/rottedatabasen

Vejledning til Rottehullet for myndigheder

Vejledning til Rottehullet for Bekæmpelsesfirmaer

 

Sikringsserveren

Søgning i amtsdata - Vejledning til Sikringsserveren

 

Brugeradministration/Login

Vejledning til sletning af Cookies i Internet Explorer og Google Chrome

Vejledning til Brugeradministrationsaftale_revideret november 2015

Vejledning til Miljøportalens Brugeradministration (til lokale administratorer)

 

 

 

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.