Naturdatabasen: Bliv dataleverandør og indlever data indsamlet af organisationer og virksomheder

Generelt om data indleveret af virksomheder og organisationer

Hvis din organisation eller virksomhed er interesseret i, at levere data til Danmarks Miljøportal fx VVM-data er følgende vejledning en beskrivelse af, hvordan din organisation eller virksomhed kommer i gang.

Afklaring af hvilke data der skal indleveres

Få afklaret om hvilke data der kunne være interessante, at få indleveret til Miljøportalen, samt udstillet via webservices og vist på Danmarks Arealinformation. Kontakt Danmarks Miljøportal ved at sende en anmodning.

Dataleveranceaftale

For at din organisation eller virksomhed kan indlevere data til Danmarks Miljøportal, kræver det der indgås en dataleveranceaftale. Dataleveranceaftalen skal udfyldes og underskrives og derefter indsendes til support@miljoeportal.dk. Dataleveranceaftalen for naturdata findes her: Dataleveranceaftale

Brugeradministrationsaftale

Da alle Miljøportalens systemer er omfattet af den samme brugeradministrationsløsning, kræver det for at få adgang til at indlevere data, at virksomheden underskriver en brugeradministrationsaftale. Aftalen findes her: Brugeradministrationsaftale

Hvordan data skal indleveres

Data kan indleveres én gang eller der kan være tale om en løbende indlevering af data. Data kan indleveres vha. eget system, der benytter Miljøportalens webservices. Hvis du indleverer naturdata kan du vælge at bruge Miljøportalens værktøj NaturAppl. På Miljøportalens hjemmeside kan du finde vejledninger og link til download af applikationen. 

Se mere under de enkelte fagområder (grundvand, jord, natur og overfladevand) under menuen Myndigheder.

Indlevering af naturdata fx VVM data

Data skal være indsamlet efter de tekniske anvisninger som findes på fagområdet natur. De specifikke tekniske anvisninger på naturområdet kan ses på DCE's hjemmeside.

Hvor placeres og vises data?

Naturdata lægges i Naturdatabasen og udstilles på Danmarks Arealinformation og på Danmarks Naturdata. Data der er indsamlet ifm. VVM-analyse vil være mærket med dette indsamlingsformål, så det nemt kan fremsøges derefter.

Dataansvar og kvalitetssikring

Data indleveres af dataleverandøren til fri afbenyttelse via offentlig udstilling på Danmarks Arealinformation og på Danmarks Naturdata. Dataleverandøren er dataansvarlig. Det vil tydeligt fremgå af  Arealinformation og Danmarks Naturdata, hvilken virksomhed/organisation der er dataansvarlige for de enkelte datasæt. Formålet er, at det altid skal være muligt at se, hvor data stammer fra.

Dataansvaret bliver angivet i form af CVR nr. og navn på dataleverandøren i Danmarks Arealinformation, Danmarks Naturdata og i Naturdatabasen. Dataleverandørens CVR nr. lægges derfor ind i Naturdatabasen. Da dette skal planlægges ift vores faste servicevinduer, anbefaler vi at du hurtigst muligt tager kontakt til Miljøportalen for at få dette gjort.

Det er ingen hindring, hvis data er indsamlet og kvalitetssikret af en uafhængig tredjepart på vegne af dataleverandøren. Det er alene et krav, at dataleverandøren er dataansvarlig.

Support og vedligehold af data

Dataleverandør er ikke forpligtiget til at vedligeholde data med mindre det konstateres, at data er fejlindtastet. Ved fejlindtastninger i Naturdatabasen er dataleverandøren forpligtet til at korrigere de fejlindtastede data. Hvis dataleverandøren konstaterer, at data er fejlagtigt udstillet på Danmarks Miljøportal, kan dataleverandøren ændre status på data til historiske data, hvorefter de ikke længere vil være tilgængelige for offentligheden.

Generelt forventes det, at brugerhenvendelser vedr. data går til Miljøportalens support, da data udstilles via Miljøportalens systemer. Miljøportalen kan rette henvendelse til dataleverandør efter behov for supplerende uddybning.

 

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.