Rotter: Bilag - Præcisering omkring opgørelsesmetoder og registrering af kommunal rottedata

Anmeldelser

Af oversigten over anmeldelser overført fra de kommunale systemer fremgår det, at mange adresser har to eller flere anmeldelser med registreret rottebekæmpelse indenfor ganske få dage (dobbeltanmeldelser ~ flere anmeldelser på samme igangværende sag) Det er med til at forstyrre billedet af hvor mange rottetilhold og bekæmpelser, der reelt er, og dobbeltanmeldelser bør derfor efter en konkret vurdering i kommunen slettes i Rottereden.

Giftanvendelse

Det har vist sig at metoden til opgørelsen af anvendt gift i bekæmpelsen er forskellig kommunerne imellem. Nogle registrerer kun udlagt mænge og indberetter denne. Andre registrerer både udlagt og hjemtagen mængde og indberetter derefter det opgjorte forbrug.

Af historiske årsager og for sammenlignelighedens skyld er det den udlagte mængde, der skal registreres i Rottereden, da den er opgjort af alle kommuner. De kommuner, der også registrerer den hjemtagne mængde, kan notere denne i bemærkningsfeltet på indberetningsformularen sammen med oplysninger om, hvor længe denne metode har været anvendt.

Registrerede mængdeangivelse opgøres på basis af de færdigformulerede produkter.

Muligheden for på sigt at kunne registrere både udlagt mængde og hjemtagen mænge i rottereden vil blive undersøgt. Hvis de nødvendige felter bliver tilføjet i formularerne vil databasen selv kunne beregne et reelt forbrug.

Præcisering omkring registrering af kommunale rottedata i Rottereden

Link til bekendgørelse1904 af 29/12/2015 - Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter –

Nedenfor følger en gennemgang af Rottehullets formularer og felter med oplysninger, som kommunerne jf. dataansvarsaften mellem kommunerne og Naturstyrelsen har forpligtet sig til at registrere i Rottereden. Langt de fleste oplysninger er i forvejen registreringspligtige jf. Rottebekendtgørelsen og bilagene til denne. Enkelte er tilføjet efter aftale mellem parterne for at kvalificere eller effektivisere administrationsgrundlaget.

De kommuner, der benytter et integrationssystem til at overføre kommunale rottedata til Rottereden bør sikre, at overførslen ikke udelader eller forvansker oplysningerne til ugunst for en effektiv administration og for mulighederne for at effektivisere og målrette rottebekæmpelsen.

Oplysningerne skal efter overførslen fra de kommunale systemer derfor fremstå i samme omfang og med samme detaljegrad, som hvis de var blevet registreret direkte via rottehullet.

Kommunerne er ansvarlige for, at alle aftalte oplysninger, der ikke overføres via et integrationssystem, på anden måde bliver registreret korrekt.

Rotteanmeldelsesformularen

Indberetningsformularen

Formularen udfyldes af kommunen en gang årligt og inden 1. april for det foregående år. Man kan via vores Help Center se en video om hvordan formularen kan udfyldes. Videoen blev optaget på et webinar for kommunerne om indberetningen. Se filmen ved at trykke her

Der er pligt til at udfylde hele indberetningsformularen jf. § 12 i rottebekendtgørelsen.

 

Kampagneformularen

Alle kampagnebesøg på tilsynspligtige ejendomme udført efter § 8 i bekendtgørelsen skal registreres i Rottereden.

Sikringsordningsformularen

Oplysninger om alle sikringsordninger i kommunen skal overføres til Rottereden. Det skal tydeligt fremgå af hver enkelt sikringsordning hvor den er tegnet, hvornår den er tegnet og hvilket firma, der har tegnet den. Derudover kan der tilføjes oplysninger om der er dispensation for tilsynspligt på ejendommen, om ejendommen er kloakeret, om eventuelle bemærkninger og om der en opsigelsesdato på ordningen. Alle registrerede sikringsordninger i rottereden skal konsekvensrettes jf. § 17, stk 3 i bekendtgørelsen.

Er efter aftale tilføjet som støtteparameter til administrationen.

Påbud til bekæmpelsesfirma - formular

4) DMP er i gang med at undersøge, om informationer om kloakering kan hentes via DAWA-service, således at dette felt vil autoudfyldes når adressen er valgt.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.