Arealinformation og Webservices

I denne artikel har vi samlet en masse information til brug af webservices som udstiller geodata fra Danmarks Arealinformation. Artiklen henvender sig til udvikler og GIS-administratorer som viser Arealinformations data i deres egne applikationer og GIS-systemer.

Artiklen har mange links (URL'er) som giver adgang til forskellige metoder og services til geodata-brug.
 

WMS/WFS-services fra Danmarks Arealinformation (DAI):

De fleste temaer (lag) som ligger i DAI-databasen udstilles via en samlet service "public". Temaer fra enkelte temagrupper bliver dog udstillet i deres egen service, som du finder længere nede i artiklen.

Drift/produktion:

  • WMS Service bruges af kortviewere og GIS programmer til at vise temaer fra Danmarks Arealinformation vist som rasterdata. For at bruge servicen, følg link til WMS (i et GIS-program): 

http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WMSServer

eller link til GetCapabilities (i en kortviewer) 

http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

  • WFS Service bruges af kortviewere og GIS programmer til at vise temaer fra Danmarks Arealinformation vist som vektordata. For at bruge servicen, brug link til WFS (i et GIS-program):

http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer

eller link til GetCapabilities (i en kortviewer) 

http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS
 

Pre-prod/demo:

Demo-miljøet kan bruges til testformål. Url'er til pre-prod/demo kan ses her nedenfor.

TIP! De versioner af webservices som vi forventer at klienterne som minimum benytter for at tilgå Arealinformation er:  
WMS: version 1.1.0 og 1.3.0
WFS: version 1.0.0 (GML 2.1.2.1) og version 1.1.0 (GML 3.1.1)
Parameter ”version” kan angives for at angive en ældre version, default uden parameteren bliver den seneste version brugt.

REST-services:

TIP! Hvis du vil trække på Danmarks Arealinformations services i din organisations eget GIS-system og
har en ESRI-løsning, kan du med fordel trække på REST-services i stedet for WMS/WFS. Dermed vil du
opnå en endnu bedre performance.
Her findes specifikation af REST-API: http://www.esri.com/industries/landing-pages/geoservices/geoservices
ArcGIS REST-API’et bruges kun til læsning af data.
  

Temaer som ikke findes i den generelle WMS/WFS-service 

Ikke alle temaer er med i den generelle service ("public"). URL'er til services som udstiller lag fra de øvrige temagrupper findes listet nedenfor.

1. Tilskudsordninger og drift af landbrugsjord:

Temaer under temagruppen “Tilskudsordninger og drift af landbrugsjord” udstilles via servicen "distribution".

2. Spildevandstemaer og Badevand fra PULS :

Geometrier og data fra PULS trækkes nu direkte fra PULS og er udstilles som egen service "puls". 

3. Naturtemaer fra Naturdatabaen :

Geometrier og data til lag i temagruppen "Naturdata" trækkes nu direkte fra Naturdatabasen og udstilles som egen service "Natur". 

Følgende trækkes fra eksterne kilder:

4. Overfladevand/Luft:

Temaerne i temagrupperne Overfladevand og Luft finders her:

5. Fra Plansystem:
Kommuneplan- og Lokalplan-temaer samt  temaer i gruppen Varmeforsyning trækkes fra plansystem:


6. Fra Slots- og Kulturstyrelsen:

Vi udstiller temaerne 3 temaer vedr. Fredede fortidsminder og beskyttelsesområder:

7.  De gamle Amts-data:

TIP!     De gamle Amts-data. Disse temaer kan brugerne selv tilføje i Danmarks Arealinformation ved funktionen "Tilføj kortlag" under fanebladet "Andre værktøjer" ved at sætte en af de følgende URL'er ind: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.