Arealinformation: Signaturforklaring - Hvad betyder farverne og skraverede flader/polygoner, som er vist på kortet?

Dette er en hurtig gennemgang af funktionen signaturforklaring i Arealinformation.

Når du er inde på Arealinformation og har tændt de temalag, som skal vises, kan du ikke altid se forklaringerne på de forskellige farver, som er skraveret hen over de relevante flader/polygoner på kortet. På nedenstående eksempel, kan du se, hvor temalagene: "naturbesigtigelse" og "HNV- kort" er vist. På "natur besigtigelse - flader" er der kun en signatur (gul skravering), som derfor er nem at få øje på. Derimod er der flere signaturer under temalaget "HNV-kort", som ikke kommer frem med det samme.

 

 

For at kunne se signaturforklaringerne under "HNV-kort", skal du klikke på det lille signaturikon ,hvorefter signaturforklaringerne kommer frem som illustreret nedenfor.

 

Andre temalag hvor signaturforklaringerne står på samme måde som "HNV-Kort" er f.eks.:

  • Beskyttede naturtyper
  • Drikkevandsinteresser
  • Fosforklasser

 

arealinformation_browsere.PNG

 

 

 

 

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.