Screeningværktøj: Hvornår generes der en ny automatisk screening?

I denne artikel kan du se, hvilken screening, som er den gældende for en lokalitet.

 

Den lilla pil i nedenstående billede indikerer hvilken screening, som er den gældende.

 

Ved at klikke på de forskellige faner, kan du se andre screeningsresultater, som ikke er gældende. Hvis en automatisk screening ligger foran en bearbejdet, er det fordi at der sket ændringer i lokaliteten, som har resulteret i en ny automatisk screening. Tidligere screeningsresultater overrules af en ny automatisk, hvis der er sket ændring i kortlægningsstatus eller ændringer i antallet linjer med stoffer eller brancher/aktiviteter. Du skal derfor selv være opmærksom på at en bearbejdet screening ikke er gældende, såfremt noget af tidligere nævnte er ændret.

 

Der genereres derudover nye screeningsresultater, når en eller flere af nedenstående resultater opfyldes:

  • Ændring i kortlægning(se artiklen Ny automatisk screening pga. ændring af kortlagt areal)
  • Ændring af aktivitetskode
  • Ændring af branchekode
  • Ændring af stoffer
  • Ændring af modelstof
  • Ændring af ID fra Danmarks Arealinformations tema for givne overfladevandsstrækning
  • Ny overskridelsesfaktor
  • Ændring af areal for stof
  • Ændring af afstandskriteriet fra sidste screening
  • Ændring af kvalitetskrav for maksimal koncentration for det givne ved overfladevand
Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.