Arealinformation: Habitatnaturtyper

 

Data der ligger i temaet Habitatnatur på Arealinformation blev senest opdateret i 2014 og er ikke længere gældende. Data kan i stedet ses på MiljøGIS.

Habitatnatur viser arealer med de kortlagte lysåbne naturtyper, skovnaturtyper og sø-naturtyper, som var en del af datagrundlaget for den reviderede basisanalyse til Natura 2000-planer 2016-2021. Temaet består af Naturstyrelsens skovkortlægning (2004-2009), genkortlægning af lysåben natur (2010-2012) samt kortlægning af søer under 5 ha (2011-2012).

Læs mere i nyheden: Habitatnaturtyper og Natura 2000-basisanalyser

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.